Zu den Hauptinhalten springen

EvoCera je inovativní materiál, který spojuje vlastnosti nejmodernější vysoce výkonné keramiky s houževnatostí oceli.

Díky svému složení vykazuje materiál EvoCera velmi malý rozptyl v pevnosti materiálu (výrazně vyšší Weibullův modul než u běžné průmyslové keramiky). Proto lze tento materiál dimenzovat a vyrábět podle FEM. To bylo dosud typické pouze pro ocelové materiály.

Konstrukční prvky z materiálu EvoCera si i při trvale cyklickém zatížení zachovávají svou jedinečně vysokou pevnost a tvarovou stabilitu. Díky svým novodobým duktilním vlastnostem se hodí i pro kritické oblasti použití. Poprvé je tak možné provedení bezpečnostně relevantních komponentů v keramické kvalitě.

Stáhnout brožuru

Evoluční výhody materiálu EvoCera®:

  • ohebný a plasticky deformovatelný
  • nemagnetizovatelný a elektricky izolující
  • extrémně pevný a tvarově stabilní
  • výpočet a dimenzování podle FEM
  • vysoce odolný proti abrazivnímu opotřebení, korozi a působení teplot
  • výrazně menší rozptyl pevnosti

Keramická alternativa: Pro speciální případy.

Tam, kde mohou běžné keramické materiály při přetížení prasknout, nabízí EvoCera podle výpočtu FEM předvídatelnou duktilní tvárnost. Toto nové plastické chování po elastickém roztažení poskytuje materiálu EvoCera důležitou rezervu u součástí relevantních z hlediska bezpečnosti.

Kromě toho analýzy dokládají, že komponenty z materiálu EvoCera vykazují podstatně nižší rozptyl (Weibullův modul 50) u pevnosti materiálu než běžná průmyslová keramika, jako například oxid zirkoničitý (ZrO₂).

Materiál Jednotka EvoCera® Průmyslová keramika
(MgO-PSZ)
Hustota g/cm3 5,9 > 5,7

Pevnost v ohybu σ
(mez kluzu) 

MPa 400 500
Pevnost v ohybu σm MPa 600 500
Weibullův modul   50 15
Plastická deformace ε % 0,8 /
Evocera - Diagramme - EN

A: Rozptyl naměřených hodnot: EvoCera ukazuje významně menší rozptyl v pevnosti než běžná průmyslová keramika (ZrO₂).

B: Mírné zakřivení ukazuje mírně plastický průběh vzhledem k chování materiálu při selhání s kontrolovanou deformací (na rozdíl od běžné průmyslové keramiky).

Materiál Evocera - Muž u počítače

Pevný jako keramika. Bezpečný jako ocel.

Plasticita a pevnost materiálu EvoCera umožňují simulaci a dimenzování součástí podle FEM, jaká byla dosud možná pouze u jiných materiálů, například u oceli nebo speciálních plastů.

To znamená: S materiálem EvoCera můžete nyní při konstrukci komponentů a součástí využívat jedinečných výhod průmyslové vysoce výkonné keramiky také v bezpečnostně kritických oblastech použití.

Požadavek EvoCera® Průmyslová ocel
(St52)
Odolnost proti korozi ✔   ̶  

Odolnost proti oděru

✔   ̶  
Dimenzování prostřednictvím FEM ✔  ✔ 
Chemická odolnost ✔   ̶  
Tvrdost ✔   ̶  
Tepelná roztažnost = =
Žádná elektrická vodivost ✔   ̶  
Žádná magnetovatelnost ✔   ̶  
Žádná tepelná vodivost ✔   ̶  
Duktilita ✔  ✔ 

Evoluce ve vysoce výkonné keramice

Zahnutý lícovaný kolík

Srovnání materiálu Evocera

Materiál Evocera - Zaměstnanec u počítače

Příklady řešení