Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Zde najdete příklady aplikací, u nichž jsme pro naše zákazníky v posledních letech prováděli optimalizaci a zdokonalovali součásti.

Vyhledat aplikaci

S naším univerzálním know-how a znalostmi technických plastů a keramiky dokážeme vyvinout systémová řešení, která se aktivně orientují na budoucí standardy.

Stále náročnější výrobní techniky vyžadují vyšší kvalitu polotovarů i koncových produktů. Když se musí ve výrobě bojovat o každou minutu, je třeba se zaměřit na zajištění vysoké kvality a delší životnosti součástí. Ve společnosti MOESCHTER Group působí týmy techniků a inženýrů se špičkovými znalostmi příslušných procesních technologií a průmyslových aplikací.

Filtrování aplikací:

  • Všechno
  • Izolační technika
  • Technika ochrany proti opotřebení
  • Tvářecí technika
  • Manipulační technika

Izolační technika

Elektrická izolace

Téměř ve všech strojích a zařízeních existují elektrické obvody, které se používají pro pohyb, polohování nebo ovládání. Aby elektrický proud a napětí nebyly zdrojem ohrožení pro osob v blízkosti, je třeba instalovat elektrické izolace.

Zjistěte více

Technika ochrany proti opotřebení

Klouzání

Následkem pohybů v určitém procesu dochází k opotřebení. To se projevuje v podobě oděru. Pro prodloužení časových intervalů údržby je vhodné sledovat tribologické vlastnosti protikusů.

Zjistěte více

Tvářecí technika

Manipulace

Manipulace označuje obecné zacházení se součástmi a komponenty, popř. jejich přepravu ve výrobních procesech mezi příslušnými výrobními kroky. Patří sem např. polohování, vyrovnání, uchopení a držení součástí.

Zjistěte více

Manipulační technika

Přeprava

Při přepravě součástí a produktů jsou na materiál kladeny nejrůznější požadavky. Například těžké nebo zahřáté součásti musí být přepravovány s částečně ostrými, abrazivními hranami.

Zjistěte více

Izolační technika

Tepelná izolace

Izolace se používají všude tam, kde je ve výrobním procesu využíváno teplo nebo kde toto teplo vzniká.

Zjistěte více

Naše materiály

Společnost MOESCHTER Group byla založena jako technická společnost s cílem vyrábět uživatelsky přívětivé produkty z vysoce výkonných materiálů.

ZJISTIT VÍCE

Naše řešení

Prokazatelně omezujeme odstávky strojů v různých výrobních procesech díky přizpůsobení konstrukce součástí danému použití a díky technickému poradenství v průběhu procesu.

ZJISTIT VÍCE