Zu den Hauptinhalten springen

Postupy

Díky rozsáhlému know-how nejrůznějších výrobních procesů se flexibilně přizpůsobíme požadavkům ve Vašem oboru.

Najít postup

Postupy - Dávkovací technika

Dávkovací technika

Dávkovací zařízení v oblasti dávkovací techniky procházejí neustálou optimalizací a zdokonalováním. Úkolem dávkovacích zařízení je podle potřeby anebo průběžně zajišťovat dopravu, dávkování, nanášení, stírání a odběr materiálů, v závislosti na oblasti použití. Zde nacházejí uplatnění zařízení a systémy, které se používají v nejrůznějších oblastech jako příprava materiálů, kontroly procesů, spojovací procesy, např. v lepicí technice, nebo mikrodávkování.

Zjistit více

Postupy - Technika spojování

Spojovací technika

Spojování je součástí montáže; jedná se o proces, při kterém jsou dvě nebo více součástí s geometricky určitým tvarem, takzvané spojované součásti, trvale vzájemně spojeny. To za určitých okolností probíhá za pomoci další látky, například lepidla. Spojováním vzniká na příslušných spojených místech součásti soudržnost. Vzniklá spojení lze při tom rozdělit na rozpojitelná spojení, jako šroubové spoje, nerozpojitelná spojení, jako svařované spoje, a podmíněně rozpojitelná spojení vzniklá nýtováním nebo pájením.

Zjistit více

Postupy - Manipulační technika

Manipulační technika (polohování)

Pro oblasti manipulační techniky jsou stanoveny komplexní požadavky, jakkoliv součásti mnohdy vypadají jednoduše. Součást musí opakovaně pracovat přesně a bez poškození zpracovávaného dílu. Použitý materiál musí být téměř bez opotřebení a odolný proti veškerým parametrům prostředí a médiím. Kromě toho se na zpracovávané součásti nesmějí objevit žádné stopy oděru. Vysoce výkonná keramika je k tomu díky svým specifickým vlastnostem předurčena.

Zjistit více

Postupy - Tvářecí technika

Tvářecí technika

Technika tváření, zejména při zpracování kovů, patří k výrobním technikám, při kterých jsou nástroje vystaveny mimořádnému zatížení. Jednak kvůli mimořádně tvrdým materiálům, např. kaleným tvářeným plechům, které při dalším mechanickém zpracování způsobují předčasné opotřebení nástrojů. Mimo jiné v důsledku usazování a ulpívání materiálů, například hliníku, na ocelových nástrojích.

Zjistit více

Postupy - Zkušební technika

Zkušební technika

Každý výrobní proces je zakončen kontrolou součásti. Ve zkušební technice se provádí výstupní test (EOL test) jednotlivých elektronických a mechatronických dílů a sestav. Při těchto testech se pomocí zástrčky zapojí protikus testované součásti. Následně je nahrán software, otestována funkce nebo proveden stresový test elektroniky.

Zjistit více

Postupy - Technika opotřebení

Technika ochrany proti opotřebení

Jako opotřebení je označován postupný úbytek materiálu z určitého povrchu vlivem mechanického, chemického nebo tepelného namáhání. To je vyvoláno brusným, škrábavým nebo rázovým opotřebením. Změna povrchu materiálu není ve většině případů žádoucí. Snížení opotřebení představuje důležitou možnost, jak prodloužit trvanlivost a životnost strojů a zařízení a tím šetřit provozní náklady a materiálové zdroje.

Zjistit více

Naše materiály

Společnost MOESCHTER Group byla založena jako technická společnost s cílem vyrábět uživatelsky přívětivé produkty z vysoce výkonných materiálů.

ZJISTIT VÍCE

Naše řešení

Prokazatelně omezujeme odstávky strojů v různých výrobních procesech díky přizpůsobení konstrukce součástí danému použití a díky technickému poradenství v průběhu procesu.

ZJISTIT VÍCE