Zu den Hauptinhalten springen

Vzdělání ve společnosti MOESCHTER Group

My, společnost Moeschter Group, jsme středně velký podnik, který vyvíjí a vyrábí přesné součásti a komponenty z vysoce výkonných materiálů. Mimo jiné se zabýváme vývojem a sériovou výrobou jak pro proslulé velké koncerny, tak i pro středně velké podniky. Sídlo naší společnosti se nachází v Dortmundu, v městské části Brackel.

Společnost MOESCHTER Group se skládá ze čtyř samostatných obchodních subjektů:

Produkty společností DOTHERM GmbH & Co. KG a ISOCOS GmbH & Co. KG se používají tam, kde jsou zapotřebí tepelné a elektrické izolace: Při výrobě strojů a zařízení, v dřevozpracovatelském průmyslu, při výrobě nástrojů a při zpracování pryže, plastů, skla a kovů.

Společnost DOCERAM GmbH je partnerem průmyslu pro oblast inovativních součástí a komponentů z vysoce výkonné keramiky. Vyvíjí a dodává součásti extrémně odolné proti opotřebení, rázům a s nízkou přilnavostí.

Společnost DOCERAM Medical Ceramics GmbH vyvíjí a dodává pod značkou Nacera® inovativní program prémiového oxidu zirkoničitého a příslušenství pro zubní techniku.

Až 12 učňů se zde v našich vlastních, vysoce moderních výukových dílnách učí na obráběče; každý rok rovněž dokončí své vzdělání až tři průmysloví obchodníci.

Získání kvalifikace obráběče/obráběčky

Chcete získat fundované vzdělání v perspektivní technické profesi? Chcete pracovat s moderními stroji a vlastnoručně se podílet na vývoji inovativních konstrukčních sestav? Máte nápady na kreativní řešení, pomocí kterých lze vylepšit postupy a procesy u strojů a zařízení? Pak jste u nás správně, neboť tyto cíle s námi můžete uskutečnit.

Poptat nyní

Obráběč/obráběčka

Průběh vzdělávání

Obráběči/obráběčky vyrábějí přesné součásti pomocí procesů třískového obrábění jako soustružení, frézování, vrtání nebo broušení. Používají přitom celou škálu technik, počínaje řemeslným zpracováním pomocí běžných soustruhů a fréz až po roboticky řízené výrobní automaty.

Hlavní náplň jejich práce tvoří seřizování, monitorování výrobních procesů a kontrola kvality. K jejich úkolům patří také údržba a opravy.

Aby se seznámili se všemi aspekty této profese, projdou nejprve základním zaškolením na běžných soustruzích a frézách. A protože, jak známo, učení dělá mistra, přikládá vedoucí vzdělávání této základní kvalifikaci velký význam; teprve poté je možné pokročit o stupeň dále do výroby na CNC strojích.

Vzdělání je u společnosti MOESCHTER Group rozděleno do čtyř fází:

  1. rok: Konvenční výroba na soustruzích a frézách
  2. rok: Výroba na CNC strojích a robotech
  3. rok: Nasazení v provozu
  4. rok: Intenzivní interní příprava ke zkoušce

Obráběči/obráběčky se po základním vzdělání rozhodnou pro jeden z hlavních směrů: soustružící nebo frézovací technika. Oba směry vyžadují hlubokou specializaci v různých postupech a poskytují kvalifikaci, která je důležitá i pro strojírenský park v prostředí budoucího konceptu Průmysl 4.0. S ohledem na to patří do vzdělávacího programu také automatizovaná výroba součástí pomocí průmyslových robotů.

 

Co budete potřebovat:

Máte dokončené základní nebo středoškolské vzdělání, dobré známky z matematiky a fyziky, prostorovou představivost, jste manuálně zruční a vytrvalí? Pracujete rádi v týmu, jste cílevědomí a komunikativní? Pak máte správné předpoklady.

Co nabízíme:

Každý rok nabízíme třem mladým, motivovaným uchazečům/uchazečkám získání fundované kvalifikace jako obráběč/obráběčka v naší společnosti v Dortmundu. Kromě důkladného úvodu do nauky o materiálech si naši učni osvojí různé techniky zpracování materiálu na základě výkresů a specifikací. Používají se kovy, plasty a technická keramika.

Interní školení prohloubí Vaše vědomosti a dovednosti. V rámci vzdělávání můžete v podniku provádět také školní a individuální projekty. V případě odpovídajících schopností máte navíc dobré vyhlídky, že budete později přijati.

Získání kvalifikace průmyslového obchodníka / průmyslové obchodnice

Průmysloví obchodníci mají neuvěřitelně všestranné uplatnění, s takovým vzděláním budete mít prakticky všude otevřené dveře. Chcete získat fundované vzdělání v perspektivní profesi a mít všechny budoucí možnosti otevřené? Chcete si osvojit rozsáhlé vědomosti a zjistit přitom, které odborné zaměření Vás nejvíce zajímá? Pak jste u nás správně, neboť tyto cíle s námi můžete uskutečnit.

Poptat nyní

Průmyslový obchodník / průmyslová obchodnice

Průběh vzdělávání

Jak probíhá vzdělávání průmyslových obchodníků/obchodnic?

Průmysloví obchodníci mají neuvěřitelně všestranné uplatnění, s takovým vzděláním budete mít prakticky všude otevřené dveře. Během Vašeho vzdělávání u nás projdete různými odděleními, od prodeje přes řízení výroby, sklad a nákup až po účtárnu – u nás se seznámíte se všemi částmi podniku. Budete porovnávat nabídky, kontrolovat faktury, vést jednání, plánovat výrobní procesy a vykonávat mnoho dalších činností.

Cílem tohoto procesu je, abyste získali co nejširší povědomí o struktuře a procesech ve společnosti a porozuměli tak podnikově-ekonomickým souvislostem. Postupem času zjistíte, kde jsou Vaše přednosti a ve které oblasti byste chtěli po dokončení svého vzdělání pracovat – na konci Vašeho vzdělávání budou tato přání zohledněna a pokusíme se nabídnout Vám u nás perspektivu.

V průběhu celého vzdělávání budete jeden až dva dny v týdnu navštěvovat odbornou školu, abyste mohli teoreticky osvojené znalosti rovnou uplatnit v praxi a mohli si do výuky přinést praktické poznatky.

Co budete potřebovat:

Máte dokončené středoškolské vzdělání, dobré známky z matematiky, němčiny a angličtiny a organizační schopnosti. Baví Vás obchodní myšlení a zkoumání ekonomických souvislostí. Pracujete rádi v týmu, jste cílevědomí a komunikativní? Pak máte správné předpoklady.

Co nabízíme:

Každý rok nabízíme mladým, motivovaným uchazečům/uchazečkám odborné vzdělávání v našem podniku v Dortmundu. Kromě základního zaškolení absolvujete školení týkající se provozně-hospodářské struktury a procesů v podniku.

Interní školení postupně prohloubí Vaše znalosti a rozvinou Vaše schopnosti. V rámci vzdělávání můžete v podniku provádět také školní a individuální projekty. Při odpovídajících schopnostech budete mít navíc dobrou šanci stát se později součástí našeho týmu.

 

Další důležité údaje:

  • Délka vzdělávání: 3 roky, možnost zkrácení na 2,5 roku při dobrých výsledcích
  • Místo vzdělávání: Dortmund
  • Každý týden odborná školní výuka
  • Možnost doplňkové interní výuky
  • Obecné vzdělání podle předpokladů, zájmu a sklonů

Vaše cesta k nám:

Vaši žádost o přijetí s průvodním dopisem, životopisem a posledními třemi vysvědčeními nám zašlete nejlépe e-mailem na adresu:

Sakeela Sathananthan

Kontaktní osoba pro školení průmyslových úředníků

Hesslingsweg 65 – 69
44309 Dortmund (Německo)

Mail: hr@moeschter-group.com

Annika Scholz

Manažer školení Mechanik obrábění

Hesslingsweg 65 – 69
44309 Dortmund (Německo)

E-mail: hr@moeschter-group.com