Zu den Hauptinhalten springen

Vaše požadavky

Přizpůsobením konstrukce součástí účelu použití a poskytováním technického poradenství během výrobního procesu omezujeme odstávky strojů a snižujeme náklady na údržbu. Také u dalších zadání jsme Vaším kontaktním partnerem.

Vyhledat zadání

S moderními výrobními zařízeními jsme našim zákazníkům k dispozici od poradenství ohledně použití až po sériovou výrobu.

Výrobní procesy v různých oborech přinášejí mimořádně rozmanité výzvy. Naši technici a inženýři se specializují na rozpoznání jemných nuancí každého úkolu a na jejich zohlednění u nabízených řešení.

Filtrování zadání:

  • Všechno
  • Optimalizace procesu
  • Úspora nákladů/času
  • Procesní bezpečnost
  • Prodloužení životnosti

Optimalizace procesu

Elektrická izolace v kombinaci s mechanickým požadavkem

Při použití tepelně a elektricky izolujících součástí v různých procesech je zásadně důležité zvolit správný materiál odolný proti vysokým teplotám.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Ochrana osob

Při tepelných a elektrických procesech je třeba věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti osob, které se na nich podílejí. Práce na takových strojích jsou nejen špatně snesitelné vzhledem k teplu panujícímu během procesu, ale při nedodržení bezpečnostních opatření zde také hrozí nebezpečí popálení nebo úrazu elektrickým proudem.

Zjistěte více

Optimalizace procesu, Úspora nákladů/času

Proces zahřívání

Aby termické procesy fungovaly, zahřívají se nástroje nebo celý systém na potřebnou teplotu. Pokud je proces po každém zahřátí ukončen, jedná se o dynamický proces. Statický proces je ten, při kterém probíhá zahřívání na začátku dlouhého výrobního procesu a v případě potřeby je regulováno pomocí snímačů.

Zjistěte více

Procesní bezpečnost

Procesní bezpečnost

Rozhodujícími jevy ve výrobním procesu jsou opotřebení, deformace a lámání. Kvalitativně relevantní díly z běžných materiálů mohou ve vysoce náročných oblastech použití rychle ztrácet svou funkčnost.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Tepelné opotřebení

Se stoupající teplotou klesá mechanická pevnost materiálů. Opotřebení exponenciálně narůstá. Běžné materiály nejsou vhodné pro vysoké teplotní rozdíly v krátkém čase (teplotní šok). Kromě toho již často není zaručena tvarová stabilita.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Zabránění neplánovaným odstávkám strojů

Odstávka stroje je způsobena především neplánovaným výpadkem určitých komponentů výrobního zařízení. Odstávka, resp. výpadek stroje má za následek vysoké náklady, které vznikají jednak krátkodobou potřebou náhradních dílů, jednak „neproduktivitou“.

Zjistěte více

Úspora nákladů/času

Ztráta energie

U tepelných procesů dochází v důsledku kontaktu s horkými povrchy k pronikání tepla do stroje. Teplo vyzařují rovněž horké nástroje.

Zjistěte více

Naše materiály

Společnost MOESCHTER Group byla založena jako technická společnost s cílem vyrábět uživatelsky přívětivé produkty z vysoce výkonných materiálů.

ZJISTIT VÍCE

Naše řešení

Prokazatelně omezujeme odstávky strojů v různých výrobních procesech díky přizpůsobení konstrukce součástí danému použití a díky technickému poradenství v průběhu procesu.

ZJISTIT VÍCE