Zu den Hauptinhalten springen

Zásady ochrany údajů společnosti MOESCHTER Group GmbH

Těší nás, že máte zájem o naši internetovou stránku. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže najdete podrobné informace o nakládání s Vašimi údaji.

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů a podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů

Tato informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů prostřednictvím:
Odpovědný subjekt:
MOESCHTER Group GmbH,
Hesslingsweg 65 – 67,
44309 Dortmund (Německo)
E-mail: info@moeschter-group.com
Telefon: +49 (0) 231 – 925000 - 0
Fax: +49 80) 231 – 925000 - 750

Zejména v případě dotazů týkajících se získávání, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů, při zjišťování informací, opravě, zablokování nebo vymazání údajů a zrušení udělených souhlasů se prosím obraťte na podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti MOESCHTER Group GmbH.

Pověřenec pro ochranu údajů u společnosti MOESCHTER Group GmbH je jmenován společností:

Keyed GmbH
Siemensstraße 12
D-48341 Altenberge
Pan Nils Möllers
E-mail: datenschutz@moeschter-group.com


2. Získávání a ukládání osobních údajů a způsob a účel jejich použití

a) Při návštěvě webových stránek
Při načtení naší webové stránky http://www.moeschter-group.com/ jsou prohlížečem používaným na Vašem koncovém zařízení automaticky odesílány informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně ukládány v takzvaném log souboru. Přitom jsou bez Vašeho přičinění zaznamenány a až do automatizovaného vymazání uloženy následující informace:

 • IP adresa dotazovaného počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu / stavový kód HTTP,
 • jméno a URL dotazovaného souboru,
 • webová stránka, ze které probíhá přístup (referenční URL),
 • použitý prohlížeč a popř. operační systém Vašeho počítače a jméno poskytovatele přístupu,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zaručení bezproblémového navázání spojení s webovou stránkou,
 • zaručení komfortního použití našich webových stránek,
 • vyhodnocení stability a bezpečnosti systému a také
 • pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem sleduje výše uvedené účely pro zpracování údajů. V žádném případě nepoužíváme získané údaje ke zjišťování informací o Vaší osobě.
Kromě toho používáme při Vaší návštěvě našich webových stránek cookies a služby analytických nástrojů. Bližší vysvětlení k tomuto tématu najdete v bodech 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

b) Při přihlášení k odběru našeho newsletteru
Pokud jste podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR udělili svůj výslovný souhlas, použijeme Vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Pro příjem newsletteru je dostačující zadání e-mailové adresy.
Odhlášení je možné kdykoliv, například prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Alternativně můžete svůj požadavek na odhlášení také kdykoliv zaslat e-mailem na adresu info@moeschter-group.com.

c) Při použití našeho kontaktního formuláře
V případě jakýchkoliv dotazů Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře umístěného na naší internetové stránce. Přitom je nutné zadat platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz pochází, a mohli na něj odpovědět. Uvedení dalších údajů je dobrovolné.
Zpracování údajů za účelem kontaktování probíhá podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.
Námi získané osobní údaje pro použití kontaktního formuláře jsou po vyřízení Vámi zaslaného dotazu automaticky vymazány.

d) Při zaslání e-mailu
Pokud nám napíšete e-mail, uložíme Vámi sdělené údaje (např. Vaši e-mailovou adresu, popř. Vaše jméno a Vaše telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy.
Také toto zpracování údajů za účelem kontaktování probíhá podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.
Chtěli bychom Vás upozornit, že přenos údajů prostřednictvím nezakódovaného e-mailu může vykazovat bezpečnostní mezery a nemusí být zajištěna komplexní ochrana údajů před přístupem třetích stran. Proto Vám doporučujeme, abyste v případě citlivých údajů tuto skutečnost zohlednili.

e) Při použití našeho chatu
Společnost MOESCHTER Group GmbH používá živý chat společnosti Userlike UG (s ručením omezeným), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Německo. Živý chat můžete používat jako kontaktní formulář a komunikovat s našimi zaměstnanci v reálném čase.

Při spuštění chatu jsou získávány následující osobní údaje:

 • datum a čas využití služby,
 • typ/verze prohlížeče,
 • IP adresa,
 • použitý operační systém,
 • URL dříve navštívené webové stránky,
 • množství odeslaných údajů,
 • a pokud je uvedeno: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

V závislosti na průběhu komunikace s našimi zaměstnanci se mohou v chatu vyskytnout další osobní informace, které zde uvedete. Druh těchto údajů do značné míry závisí na Vašem dotazu nebo problému, který nám popisujete. Zpracování všech těchto údajů slouží k tomu, abychom Vám umožnili rychlou a efektivní komunikaci a tím vylepšili náš zákaznický servis.

Všichni naši zaměstnanci absolvovali školení o ochraně osobních údajů a o zajištění důvěrného zacházení s údaji zákazníků. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a podepsali ve svých zaměstnaneckých smlouvách doložku, která je zavazuje k důvěrnému nakládání s informacemi a k dodržování zásad ochrany osobních údajů.

Otevřením webové stránky www.moeschter-group.com se načte widget chatu v podobě souboru JavaScript sítě AWS Cloudfront. Po technické stránce představuje widget chatu zdrojový kód, který je spuštěn na Vašem počítači a umožňuje chat.

Kromě toho ukládá společnost MOESCHTER Group GmbH historii živého chatu po dobu 6 měsíců. Tím je zajištěno, že Vám v případě potřeby ušetříme rozsáhlé prohledávání historie Vašeho dotazu a také zajistíme stálou kontrolu kvality naší nabídky živého chatu. Zpracování je dovoleno podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud si to nepřejete, můžete nám to sdělit na níže uvedených kontaktních adresách.

Uložené živé chaty poté neprodleně vymažeme.

Ukládání údajů chatu slouží také k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tom zároveň spočívá náš oprávněný zájem, pro který je zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR přípustné.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Userlike UG (s ručením omezeným).


3. Předávání údajů

Nedochází k žádnému předávání Vašich osobních údajů třetím subjektům za jinými účely, než je uvedeno v následujícím textu.
Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze tehdy, pokud:

 • jste nám udělili svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení GDPR,
 • je předání nezbytné podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení GDPR pro zaručení našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetího subjektu, jako např. uplatňování, vykonávání nebo obhajoba právních nároků a pokud neexistuje důvod domnívat se, že máte převažující, právem chráněný zájem na nepředávání Vašich údajů,
 • je předání podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. C nařízení GDPR nutné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje, a
 • předání je podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení GDPR nutné a zákonem přípustné pro realizaci smluvního vztahu s Vámi. Vaše údaje jsou tak např. předávány zásilkové společnosti pověřené dodáním, pokud je to nutné pro dodání zboží. Za účelem vyřízení plateb předáváme Vaše platební údaje peněžnímu ústavu pověřenému platbou, resp. poskytovateli platebních služeb zvolenému při objednání.

Při zpracování Vašich údajů v rámci takzvaného zpracování zakázky podle čl. 28 nařízení GDPR zčásti využíváme externí poskytovatele služeb. Ti jsou z naší strany pečlivě vybíráni a pověřováni, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.


4. Cookies

Na naší stránce používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytváří a ukládá na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.), když navštívíte naši stránku. Cookies nezpůsobují na Vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.
V souboru cookie jsou uloženy informace, které souvisí se specificky použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom tím získali bezprostřední poznatky o Vaší identitě.
Použití cookies slouží jednak k tomu, abychom Vám mohli naši nabídku prezentovat v atraktivnější podobě. Používáme proto takzvané session cookies, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky naší nabídky. Ty jsou po opuštění naší stránky automaticky vymazány.
Pro optimalizaci uživatelské přívětivosti používáme rovněž dočasné cookies, které se po určitou dobu ukládají na Vašem koncovém zařízení. Pokud naši stránku navštívíte znovu za účelem využití našich služeb, bude automaticky rozpoznáno, že jste již u nás byli a jaká zadání a nastavení jste u nás provedli, abyste je nemuseli provádět ještě jednou.
Cookies používáme také k tomu, abychom statisticky zaznamenávali použití naší webové stránky a vyhodnotili je za účelem optimalizace naší nabídky. Tyto cookies nám umožňují při opětovné návštěvě naší stránky automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies jsou po určité době automaticky vymazány.
Údaje zpracovávané prostřednictvím cookies jsou nezbytné pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích subjektů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení GDPR.
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Svůj prohlížeč si ale můžete nakonfigurovat tak, že se na Vašem počítači nebudou ukládat žádné cookies nebo se před vytvořením nového souboru cookie zobrazí upozornění. Úplná deaktivace cookies však může způsobit, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky. Můžete také kdykoliv zrušit naše používání takzvaných session cookies. Ty pak kompletně vymažeme. Za tímto účelem se prosím obraťte na adresu info@moeschter-group.com nebo na našeho výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.


5. Nástroje pro analýzu/sledování

Námi používaná opatření pro sledování uvedená v následujícím textu jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení GDPR. Používáním nástrojů pro sledování chceme zajistit, aby uspořádání webových stránek odpovídalo Vašim i našim potřebám a aby byly průběžně optimalizovány. Nástroje pro sledování používáme také k tomu, abychom statisticky zaznamenávali použití naší webové stránky a vyhodnotili je za účelem optimalizace naší nabídky. Tyto zájmy jsou považovány za oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu. Dané účely zpracování údajů a kategorie údajů jsou uvedeny v příslušných, námi uvedených nástrojích pro sledování.

a) Google Analytics
Pro přizpůsobení struktury a průběžnou optimalizaci našich stránek používáme Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále označovaná jako „Google"). V této souvislosti jsou používány anonymizované uživatelské profily a cookies (viz bod 4). Informace vytvářené prostřednictvím cookies o Vašem používání této webové stránky jako

 • typ/verze prohlížeče
 • použitý operační systém,
 • HTTP referrer. (předchozí navštívená stránka).
 • Hostitelské jméno přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas dotazu na server,

jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Tyto informace jsou využity k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavení reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s využitím webové stránky a využitím internetu pro účely průzkumu trhu a přizpůsobení těchto webových stránek Vašim i našim potřebám. Tyto informace jsou rovněž předávány třetím subjektům, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí subjekty tyto údaje zpracovávají na základě pověření. V žádném případě není Vaše IP adresa propojena s jinými údaji společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány, přiřazení tedy není možné (skrytí lP adresy).
Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Kromě toho můžete zrušit zaznamenávání údajů vygenerovaných soubory cookie ohledně používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si zde stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče.
Kromě doplňku prohlížeče, zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete alternativně zabránit zaznamenávání nástrojem Google Analytics tím, že kliknete na tento odkaz: Deaktivovat Google Analytics. Nastaví se opt-out cookie, který zamezí budoucímu zaznamenávání Vašich údajů o návštěvě této webové stránky. Opt-out cookie platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naši internetovou stránku a uloží se na Vašem zařízení. Pokud cookies v tomto prohlížeči vymažete, musíte opt-out cookie nastavit znovu.
Další informace o ochraně údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics najdete například v nápovědě ke Google Analytics.

b) Měření konverzí Google Adwords
Pro statické zaznamenávání využití naší webové stránky a pro vyhodnocení optimalizace naší webové stránky používáme dále měření konverzí od společnosti Google. Přitom, pokud jste přešli na naši webovou stránku přešli přes Google Ads, nastaví nástroj Google Adwords na Vašem počítači soubor cookie (viz bod 4).
Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky webových stránek zákazníka společnosti Adwords a platnost cookie ještě neskončila, může Google a zákazník identifikovat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.
Každý zákazník společnosti Adwords obdrží jiný soubor cookie. Cookies tak nelze zpětně sledovat přes webové stránky zákazníka společnosti Adwords. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky společnosti Adwords, kteří se rozhodli pro měření konverze. Zákazníci společnosti Adwords se dozví celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem měření konverze. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých lze identifikovat osobu uživatele. Pokud se nechcete účastnit měření konverze, můžete ho odmítnout prostřednictvím příslušného nastavení –⁠ například nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické ukládání cookies. Cookies pro měření konverze můžete také deaktivovat tím, že zablokujete cookies z domény „www.googleadservices.com“. Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů týkající se měření konverze najdete zde.


6. Práva dotčených osob

Máte právo:

 • podle čl. 15 nařízení GDPR požadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje poskytnuty, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo odvolání souhlasu, existenci práva na stížnost, původu Vašich údajů, pokud nebyly získány u nás, a také o existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilace a popř. vypovídacích informací o jejich podrobnostech;
 • podle čl. 16 nařízení GDPR neprodleně požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 nařízení GDPR požadovat výmaz Vašich údajů, které jsou u nás uloženy, pokud není jejich zpracování nutné pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a na informace za účelem splnění zákonné povinnosti z důvodu veřejného zájmu nebo za účelem uplatnění, výkonu či obhajoby právních nároků;
 • podle čl. 18 nařízení GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud rozporujete správnost těchto údajů, pokud je jejich zpracování protiprávní, Vy však bráníte jejich vymazání a my tyto údaje nepoužíváme, Vy je však potřebujete pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků nebo jste podle čl. 21 nařízení GDPR vznesli námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 nařízení GDPR požadovat získání údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR můžete souhlas, který jste nám udělili, kdykoliv zrušit. To bude mít za následek, že zpracování údajů, které vycházelo z tohoto souhlasu, již nebude moci v budoucnu probíhat a
 • podle čl. 77 nařízení GDPR můžete podat stížnost u dozorového orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán ve Vašem obvyklém místě pobytu nebo v sídle naší společnosti.

7. Právo na vznesení námitky

Nejsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení GDPR, máte podle čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, jež vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V posledním případě máte obecné právo na vznesení námitky, které bude z naší strany uplatněno bez uvedení specifické situace.
Chcete-li uplatnit své právo na zrušení souhlasu nebo právo na vznesení námitky, stačí zaslat e-mail na adresu info@moeschter-group.com.


8. Zabezpečení údajů

Při návštěvě webových stránek vyžíváme rozšířený proces SSL (Secure Socket Layer) společně s odpovídajícím nejvyšším stupněm kódování, který je podporován Vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové kódování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256bitové kódování, použijeme místo něj 128bitovou technologii v3. Skutečnost, zda je určitá stránka naší internetové prezentace přenášena kódovaně, poznáte podle vyobrazení symbolu klíče, popř. zámku na spodní stavové liště Vašeho prohlížeče.
V ostatních případech využíváme vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření, aby byly Vaše údaje chráněny před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.
Přístup k Vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání osobního hesla. S přístupovými údaji byste měli zacházet jako s důvěrnými a po ukončení komunikace s námi byste měli okno prohlížeče zavřít, zejména pokud používáte svůj počítač společně s jinými uživateli.


9. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů

Toto prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů je aktuálně platné a odpovídá stavu v květnu 2018.
V důsledku zdokonalování naší webové stránky a nabídky nebo s ohledem na změny zákonných, popř. úředních předpisů může být nutné toto prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů upravit. Aktuálně platné prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů si můžete kdykoliv zobrazit a vytisknout na internetové stránce https://www.moeschter-group.com/de/datenschutzerklaerung.


10. Použití nástrojů Google Analytics

Tato internetová stránka používá nástroje Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek od společnosti Google Inc., dále označovanou jako Google. Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou odesílány a ukládány na server společnosti Google v USA. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení používání webové stránky, sestavení reportů o aktivitách webové stránky a pro další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Tyto informace společnost Google rovněž předává třetím subjektům, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí subjekty tyto údaje zpracovávají na základě pověření od společnosti Google.

Společnost Google v žádném případě nepropojuje Vaši IP adresu s jinými údaji. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost Google zpracovávala údaje o Vaší osobě výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Dále upozorňujeme, že funkce Google Analytics pro zobrazování reklamy, remarketing, zprávy o otiscích v inzertní síti Google a zprávy nástrojů Google Analytics jsou používány pro poskytování služeb podle demografických znaků a zájmů. Návštěvníci mohou nástroje Google Analytics pro zobrazování reklamy deaktivovat a upravit zobrazení v inzertní síti Google, a to načtením webové stránky … https://www.google.de/settings/ads! Používáním remarketingu s nástroji Google Analytics pro online inzerci zapínáme reklamy na webových stránkách třetích poskytovatelů, včetně společnosti Google. Přitom mi i třetí poskytovatelé, včetně společnosti Google, používáme cookies – to zahrnuje zejména kombinované použití cookies prvních poskytovatelů (např. cookies nástrojů Google Analytics) a cookies třetích poskytovatelů (např. DoubleClick cookies) na základě dřívější návštěvy uživatele na naší webové stránce a směřování, optimalizaci a aktivaci zobrazení na této bázi.

To také znamená, že propojujeme imprese, ostatní využití reklamních služeb a interakce s těmito impresemi a reklamními službami s návštěvami na naší webové stránce a vlivem na jejich budoucí dodání. Přitom se používá také reklama na základě zájmů společnosti Google. Takto získané údaje a informace o návštěvnících od třetích poskytovatelů (např. věk, pohlaví, zájmy) jsou zaznamenávány a analyzovány v nástrojích Google Analytics. Používají se rovněž pro imprese, jiné využití reklamních služeb a interakce s těmito impresemi a reklamními službami.


Dodatek o videokontrole

Vážené dámy a vážení pánové,

venkovní areál naší společnosti a vnitřní prostory výrobní haly jsou monitorovány prostřednictvím videokamer.

Subjekt odpovědný za zařízení:

MOESCHTER Group GmbH
Hesslingsweg 65 – 69
44309 Dortmund

Komunikace
Telefon: +49 231 / 92 50 00-0
info@moeschter-group.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
MOESCHTER Group GmbH
c/o Datenschutzbeauftragter
Hesslingsweg 65 – 69
44309 Dortmund
datenschutz@moeschter-group.com

Účel a právní základ
Kontrola přístupu, obhajoba domovního práva, ochrana majetku, bezpečnost zaměstnanců.
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 4 odst. 1 věta 1 č. 2 a 3 BDSG (německý spolkový zákon o ochraně údajů).

Oprávněné zájmy
Obhajoba domovního práva, ochrana majetku, bezpečnost zaměstnanců a výrobního zařízení

Délka uchovávání záznamů
Zpravidla 72 hodin, v případě trestního stíhání nebo pojistných událostí až do uzavření právního úkonu a do uplynutí lhůty stanovené pro uchovávání.

Kategorie příjemců
Soudní orgány, právní zástupci, pojišťovny.

Upozornění na práva dotčených subjektů

 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány dotčené osobní údaje; pokud ano, má právo na přístup k těmto osobním údajům a na jednotlivé informace uvedené v článku 15 nařízení GDPR.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce neprodlenou opravu dotčených nesprávných osobních údajů a popř. doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR).
 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal dotčené osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v článku 17 nařízení GDPR, např. pokud již tyto údaje nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány (právo na výmaz).
 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce omezení zpracování údajů, pokud je splněn některý z předpokladů uvedených v článku 18 nařízení GDPR, např. pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. V takovém případě správce osobní údaje dále nezpracovává, s výjimkou případů, kdy prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud jsou zapotřebí pro výkon, určení nebo obhajobu právních nároků (článek 21 GDPR).
 • Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení (článek 77 GDPR ). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V Severním Porýní-Vestfálsku je příslušným dozorovým úřadem:

  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
  Nordrhein-Westfalen
  Postfach 20 04 44
  40102 Düsseldorf
  Tel.: 0211/38424-0
  Fax: 0211/38424-10
  E-mail: poststelle@ldi.nrw.de