Zu den Hauptinhalten springen

S naším know-how a pestrým portfoliem produktů dokážeme uspokojit nejrůznější obory.

Týmy techniků a inženýrů společnosti MOESCHTER Group pracují v neustálém dialogu se svými zákazníky. Tím získáváme potřebné znalosti v příslušném oboru, abychom mohli vytvářet účelné a vyspělé produkty. Na základě toho pak vznikají řešení, na jaká dosud nikdo nepomyslel. To znamená: S naším know-how v technice materiálů dokážeme plnit úkoly překračující běžná zadání a celé řadě oborů nabízíme výrobní a procesní techniku pro jejich požadavky a vývoj.

S naším univerzálním know-how, kombinovaným se znalostmi technických plastů a vysoce výkonné keramiky našich dceřiných společností DOTHERM, DOCERAM a ISOCOS, vyvíjíme systémová řešení, která se nejen řídí aktuálními potřebami průmyslu, ale také se aktivně orientují na standardy budoucnosti.

Obory - Automotive

Automotive OEM + Tier X

Zkratkou OEM se ve strategickém managementu dodavatelů automobilového průmyslu označuje „original equipment manufacturer“: tito výrobci stojí na špičce pyramidy dodavatelů a jsou považováni za „OEM“, výrobce originálního vybavení.

Zjistit více

Obory - Sklářský průmysl

Sklářský průmysl

Ve sklářském průmyslu je důležité zabránit zbytkům u výsledného produktu a uvnitř něj a také se vyhnout napětí, a omezit tak podíl vadných výrobků.

Zjistit více

Obory - Výroba strojů a zařízení

Všeobecná výroba strojů a zařízení

Výroba strojů a zařízení se vyznačuje zcela rozdílnými požadavky na dodavatele. Šíře výrobního sortimentu, standardy a speciální řešení pro stroje s různorodými oblastmi použití kladou různé požadavky na všechny výrobní procesy.

Zjistit více

Obory - Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Ve zdravotnické technice se nerezová ocel a speciální plasty často používají k výrobě součástí zdravotnických produktů. Materiály musejí být velmi odolné proti čisticím prostředkům, neboť během procesu musí být zajištěna vysoká úroveň čistoty –⁠ je bezpodmínečně nutné zabránit znečištění nebo vzájemnému působení materiálů.

Zjistit více

Obory - Elektrotechnický průmysl

Zkušební technika

Zkušební technické procesy se vzhledem k neustále vzrůstajícím nárokům na kvalitu často provádějí v rámci výrobních zařízení. V mnoha oborech je dnes běžné provádět stoprocentní kontrolu.

Zjistit více

Obory - Environmentální technika

Environmentální technika

Při získávání energie ve větrných a vodních elektrárnách a fotovoltaických a solárních systémech musí použité materiály odolávat vysokým teplotám, změnám teplot a také extrémnímu mechanickému zatížení.

Zjistit více

Obory - Chemický průmysl

Chemický průmysl

Součásti z vysoce výkonné keramiky mají tu výhodu, že jsou chemicky inertní a zároveň vykazují nezbytnou odolnost proti kyselinám nebo zásadám a také proti abrazivním látkám. Tím je vyloučeno, že by byl výrobní proces nebo konečný výsledek chemické reakce negativně ovlivněn nežádoucími vedlejšími účinky.

Zjistit více

Obory - Elektrotechnický průmysl

Elektrotechnický průmysl

Nástroje a komponenty pro výrobní techniku v elektrotechnickém průmyslu a mechatronice musejí zvládnout dvě velké výzvy: vysokou frekvenci taktů a citlivé, obtížně zpracovatelné součásti.

Zjistit více

Zpracování pryže a plastů

Moderní průmyslová hromadná výroba fólií, trubek, těles televizorů, součástek pro motorová vozidla, pneumatik a bezpočtu jiných pryžových a plastových dílů využívá při výrobních a/nebo tvářecích procesech vyhřívané tvářecí nástroje a lisy.

Zjistit více

Obory - Dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl

Při výrobě dřevotřískových desek je dřevo rozebráno na třísky nebo vlákna, očištěno, vysušeno a opatřeno pojivem. Slepené třísky, proužky nebo vlákna jsou rozloženy do tvaru rohoží s odpovídající strukturou a částečně zhutněny. Působením tepla a tlaku jsou v hlavním lisu slisovány na desky.

Zjistit více

Obory - Sklářský průmysl

Zpracování potravin

V potravinářském průmyslu hraje zásadní roli hygiena. Materiály, které se zde používají, musejí být vhodné pro styk s potravinami, odolné proti kyselinám, zásadám a horkým párám a umožňovat snadné čištění.

Zjistit více

Obory - Metalurgický průmysl

Zpracování kovů

V oblasti zpracování kovů platí velmi přísné požadavky na používané materiály, co se jejich tepelných a elektrických vlastností týče.

Zjistit více

Obory - Papírenský průmysl

Papírenský průmysl

Papír je silně abrazivní materiál a zpracování velkého množství znamená, že se např. velmi rychle opotřebovávají klasické kovové nože. Výrobci papíru proto stále častěji sází na vysoce výkonnou keramiku.

Zjistit více

Obory - Čerpadlářský průmysl

Čerpadlářský průmysl

Odolnost proti korozi, odolnost proti agresivním médiím, tlaku a opotřebení: tyto vlastnosti jsou důležité pro čerpací techniku.

Zjistit více

Obory - Výroba přípravků

Výroba přípravků

Výroba přípravků jsou postupy, které musí být přesně reprodukovány ve vysokých počtech kusů, aby byla zajištěna konstantní kvalita zpracovávaných dílů. Výroba přípravků se tak často ukazuje být komplexním a velmi nákladným procesem.

Zjistit více

Obory - Výroba nástrojů

Výroba nástrojů a forem

Při výrobě forem a nástrojů záleží na precizním provedení. Zejména v zařízeních, která pracují s velmi častými cykly a opakovaně využívají nástroj s maximálním zatížením, musí izolace vykazovat přesně definované charakteristiky materiálu ohledně pevnosti v tlaku, teplotní odolnosti a rozměrové stability.

Zjistit více

Naše materiály

Společnost MOESCHTER Group byla založena jako technická společnost s cílem vyrábět uživatelsky přívětivé produkty z vysoce výkonných materiálů.

ZJISTIT VÍCE

Naše řešení

Prokazatelně omezujeme odstávky strojů v různých výrobních procesech díky přizpůsobení konstrukce součástí danému použití a díky technickému poradenství v průběhu procesu.

ZJISTIT VÍCE