Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Zde najdete příklady aplikací, u nichž jsme pro naše zákazníky v posledních letech prováděli optimalizaci a zdokonalovali součásti.

Vyhledat aplikaci

S naším univerzálním know-how a znalostmi technických plastů a keramiky dokážeme vyvinout systémová řešení, která se aktivně orientují na budoucí standardy.

Stále náročnější výrobní techniky vyžadují vyšší kvalitu polotovarů i koncových produktů. Když se musí ve výrobě bojovat o každou minutu, je třeba se zaměřit na zajištění vysoké kvality a delší životnosti součástí. Ve společnosti MOESCHTER Group působí týmy techniků a inženýrů se špičkovými znalostmi příslušných procesních technologií a průmyslových aplikací.

Filtrování aplikací:

  • Všechno
  • Manipulační technika
  • Technika ochrany proti opotřebení
  • Tvářecí technika
  • Dávkovací technika
  • Spojovací technika
  • Zkušební technika

Dávkovací technika

Dávkování

Dávkovací zařízení v oblasti dávkovací techniky procházejí neustálou optimalizací a zdokonalováním. Jejich úkolem je podle potřeby nebo průběžně zajišťovat přísun, dávkování, nanášení, snímání nebo odebírání materiálů.

Zjistěte více

Manipulační technika

Fixace

Zafixovat něco ve strojírenství znamená pevně držet určitou součást v zamýšlené poloze, a to cyklicky nebo trvale.

Zjistěte více

Technika ochrany proti opotřebení

Kalení –⁠ induktivní

Při induktivním kalení je kalena každá součást zvlášť, tj. každá součást je samostatně zahřáta, prudce ochlazena a – v případě potřeby – popuštěna.

Zjistěte více

Tvářecí technika

Obrubování

Obrubování je technika spojování, resp. tváření při zpracování plechu. Zahnutím okraje plechů pomocí obrubovacího stroje je dosaženo vyztužení ohnuté hrany nebo spojení několika součástí.

Zjistěte více

Manipulační technika

Polohování

Polohovací prvky z vysoce výkonné keramiky se používají na různých místech při výrobě automobilů, mimo jiné při výrobě karoserií.

Zjistěte více

Spojovací technika

Pájení

Pájení je tepelný proces sloužící k pevnému spojení materiálů, při kterém vzniká tekutá fáze roztavením pájecí slitiny.

Zjistěte více

Spojovací technika

Svařování

Svařování je spojovací technika, u které jde o trvalé vzájemné spojení dvou součástí. Součásti mohou být vyrobeny jak z kovových materiálů, tak i z plastů.

Zjistěte více

Tvářecí technika

Tváření za studena

Tvářením za studena rozumíme plastickou změnu tvaru kovů. Tento proces probíhá hluboko pod teplotou rekrystalizace materiálu.

Zjistěte více

Manipulační technika

Uchopení

U aplikací s úchopovou technikou jsou velmi důležité některé vlastnosti materiálu. V závislosti na dynamice aplikace je bezpodmínečně nutné zohlednit přídržné síly. Proto je třeba vytvořit definovaný povrch.

Zjistěte více

Manipulační technika, Technika ochrany proti opotřebení

Uchycení

Ve výrobních a zpracovatelských podnicích jsou součástí v nejrůznějších krocích zpracování uchyceny a drženy v požadované poloze.

Zjistěte více

Dávkovací technika

Utěsnění

Nepostradatelnou součástí mnoha průmyslových procesů při provozu zařízení jsou čerpadla. Neočekávané selhání ložisek a únik kapalin v důsledku selhání těsnění způsobuje odstávky, vysoké náklady za výpadky a značná bezpečnostní rizika –⁠ především tehdy, pokud se v procesech používají agresivní média.

Zjistěte více

Manipulační technika

Vedení

Vedení znamená držení předmětu v určité poloze, jedná se tedy o podobný proces jako polohování, řízení a obracení směru. Například součásti na dopravním pásu mohou být pomocí bočních vodicích lišt přesouvány za účelem nového polohování.

Zjistěte více

Zkušební technika

Zkoušky

V obecném strojírenství a při výrobě zařízení přispívají mimořádné fyzikální a chemické vlastnosti našich keramických materiálů k větší celkové rozmanitosti aplikací, například v tvářecí a zkušební technice. Výsledkem jsou postupy a procesy vyznačující se mimořádnou přesností, při současném mnohonásobném zvýšení trvanlivosti a dodržení nejpřísnějších rozměrových tolerancí.

Zjistěte více

Naše materiály

Společnost MOESCHTER Group byla založena jako technická společnost s cílem vyrábět uživatelsky přívětivé produkty z vysoce výkonných materiálů.

ZJISTIT VÍCE

Naše řešení

Prokazatelně omezujeme odstávky strojů v různých výrobních procesech díky přizpůsobení konstrukce součástí danému použití a díky technickému poradenství v průběhu procesu.

ZJISTIT VÍCE