Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Utěsnění

Nepostradatelnou součástí mnoha průmyslových procesů při provozu zařízení jsou čerpadla. Neočekávané selhání ložisek a únik kapalin v důsledku selhání těsnění způsobuje odstávky, vysoké náklady za výpadky a značná bezpečnostní rizika –⁠ především tehdy, pokud se v procesech používají agresivní média.

Přehled všech aplikací

Hermetická těsnění se používají tam, kde je požadována elektricky izolující spára s vysokým stupněm spolehlivosti. Takovými komponenty mohou být keramicko-kovová těsnění. Příkladem je keramicko-kovový systém, který se používá v experimentální vakuové peci pro zkoumání polovodičových materiálů. Taková těsnění fungují při vysokém tlaku, vakuu, vysokém napětí a vysokých teplotách. Technická keramika v těchto agresivních prostředích zajišťuje odolnost proti opotřebení, odolnost proti vysokým teplotám a stálost. Těsnění mohou být použita rovněž v méně náročných oblastech použití, ve kterých je však požadována izolace mezi dvěma prostředími.

Další příklady aplikací:

  • Tlakové a vysokotlaké aplikace

  • Tepelné aplikace

  • Elektrické aplikace

  • Rentgenové trubky a komponenty rastrových elektronových mikroskopů

Příklady řešení

Řešení - Dávkovací součásti

Dávkovací součásti

Dávkovací zařízení v oblasti dávkovací techniky procházejí neustálou optimalizací a zdokonalováním.

Řešení - Měření průtoku

Měření průtoku

Jednou z nejdůležitějších veličin v průmyslové měřicí technice je kromě teploty, tlaku a síly měření průtoku, které je jedním ze základních prvků automatizace procesů.

Řešení - Součásti odolné proti vakuu

Součásti odolné proti vakuu

Mnoho technických procesů, např. ve výrobě polovodičů, zdravotnické technice nebo kontrole materiálu, probíhá ve vakuu.

Řešení - Univerzální řešení izolace pro všechny materiály

Univerzální řešení izolace pro všechny materiály

V mnoha průmyslových aplikacích je vhodné použít vícevrstvé nebo kombinované materiály.