Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Svařování

Svařování je spojovací technika, u které jde o trvalé vzájemné spojení dvou součástí. Součásti mohou být vyrobeny jak z kovových materiálů, tak i z plastů.

Čím kratší jsou doby cyklu, tím větší je množství energie, které musí být přivedeno do oblasti spojování. Přitom vznikají vysoké teploty, před kterými je nutné často citlivé okolní prostředí chránit.

Kontaktujte nás nyní

V závislosti na druhu použití a postupu lze splnit nejrůznější výzvy, jako např.:

  • Vysoké teploty

  • Extrémní teplotní šok

  • Elektrická izolace

  • Ulpívání rozstřiku při svařování

Průmyslová keramika ve svařovací technice

Ve svařovací technice jsou keramické materiály nepostradatelné. Nacházejí uplatnění na nejrůznějších místech a poskytují značné výhody u součástí, které jsou vystaveny vysokému opotřebení.

Komponenty značky DOCERAM jsou optimalizovány pro různé aplikace, omezují odstávky zařízení a jsou odolné dokonce i vůči tepelně tvářeným ocelím, jako např. Usibor.

Keyvisual - Svařovací technika - ModulMaster

 DOCERAM - Svařovací technika - Středicí kolíky

 DOCERAM - Svařovací technika

 DOCERAM - Svařovací technika

DOCERAM - Svařovací technika

DOCERAM - Svařovací technika

DOCERAM - Svařovací technika

DOCERAM - Svařovací technika

DOCERAM - Svařovací technika

DOCERAM - Svařovací technika

DOCERAM - Svařovací technika

 DOCERAM - Svařovací technika - Svařovací přípravek

Modulární svařovací přípravek s inteligentní senzorikou

ModulMaster od společnosti DOCERAM udává měřítka v oblasti kvality, procesní bezpečnosti a hospodárnosti. Nový svařovací přípravek je kompatibilní téměř s každým svařovacím zařízením pro výstupkové svařování v automobilovém průmyslu a díky modulární konstrukci se dokáže přesně přizpůsobit příslušným výkonovým požadavkům. Díky novému designu středicích kolíků, středicích pouzder a výměnných elektrod lze s produktem ModulMaster navíc dosáhnout mimořádně krátkých přestavovacích časů.

ZJISTIT VÍCE

 DOCERAM - Svařovací technika - Středicí kolíky

Polohovací kolíky

Keramické polohovací kolíky jsou extrémně odolné proti opotřebení, zejména vůči velmi tvrdým ocelím, jako např. Usibor. Kromě toho jsou elektricky izolující a vyznačují se antiadhezivním účinkem proti rozstřiku při svařování. Keramika navíc dosahuje mnohonásobně delší životnosti oproti upínacím čepům z oceli nebo kalené oceli. Významný přínos představuje pro uživatele v oblasti zajištění kvality, neboť odolnost keramických polohovacích kolíků zaručuje, že tolerance svařovaných součástí karoserie zůstanou konstantní po mnoho let.

Zejména v automatizované výrobě vedou keramické polohovací kolíky k podstatnému snížení nákladů. Při běžné výrobě karoserií tak jako poslední pracovní krok probíhá měření vyrobené jednotky. Pokud se vyskytnou rozpoznatelné odchylky tolerance, je nutné pás zastavit a opotřebené ocelové kolíky identifikovat a vyměnit;

ZJISTIT VÍCE

Středicí trn pro napínač nosného roštu

Keramické středicí trny pro napínač nosného roštu se používají zejména při použití za tepla tvářených, vysokopevnostních ocelí. Zatímco u běžných ocelí nebyly téměř žádné problémy s opotřebením, u takových materiálů jako např. Usibor tomu bylo jinak. Také zde je možné problém s opotřebením vyřešit použitím součástí z keramiky, a tím obnovit stabilitu procesu.

Poptat produkt

 DOCERAM - Svařovací technika - Středicí kolík pro svařování

Středicí kolíky pro svařování

Keramické středicí trny pro svařování nabízejí uživatelům až 40násobně vyšší životnost oproti ocelovým kolíkům. Keramika i zde přesvědčí vysokou teplotní odolností při zachování konstantní tvrdosti a také pevnosti v ohybu a rázové odolnosti. Kromě toho zabraňuje ulpívání rozstřiku po svařování. Další výhodou je její elektroizolační vlastnost.

Použití keramiky se opět doporučuje kvůli její kvalitě a nákladům. Při výstupkovém svařování s ocelovými kolíky a plastovou izolací se již po krátkém čase „nalepuje” na materiál rozstřik při svařování, což může jistě ovlivnit výrobní proces. Ještě závažnější však je, když rozstřik při svařování propálí izolaci. Elektrická izolace tak již není zajištěna a vzniká paralelní spojení. Proud nyní neprochází jen výstupkovou maticí, ale i kolíkem. To snižuje kvalitu svařování, aniž by bylo možné bezprostředně zjistit příčinu.

Již samotná 40násobně vyšší životnost ukazuje, jaké úspory nákladů lze dosáhnout. Kratší doby odstávek kvůli výměně kolíku a delší intervaly údržby se rovněž projeví na nákladech. Nemluvě o nedozírných nákladech v důsledku reklamací chybného svařování.

ZJISTIT VÍCE

 DOCERAM - Svařovací technika - Plynová tryska

Plynové trysky

Keramické plynové trysky z nitridu křemičitého se vyznačují velmi vysokou životností, přičemž je třeba vzít v úvahu různé scénáře. U některých aplikacích může keramika skutečně zabránit ulpívání rozstřiku při svařování. Tam, kde se tento efekt neprojeví, lze – na rozdíl od měděných trysek – rozstřik při svařování snadno odstranit. Pokud se však zanese měděná tryska, je nutné ji zlikvidovat. Při použití keramických plynových trysek doporučujeme bezdotykové čisticí stanice. Doba používání keramických trysek tak může činit až 15 týdnů.

ZJISTIT VÍCE

 DOCERAM - Svařovací technika - Válcový kolík

Keramické válcové kolíky

Keramické válcové kolíky (známé také jako lícované kolíky) se používají především při výrobě svařovacích přípravků, protože se vyznačují elektroizolačními vlastnostmi a vysokou přesností výroby. Dříve se používaly ocelové kolíky s plastovou izolací. Plasty ovšem nemohou vyhovět vysokým nárokům na přesnost, při zaražení do otvoru tak už není možné dodržet tolerovaný rozměr.

ZJISTIT VÍCE

 DOCERAM - Svařovací technika - Svařovací válečky

Svařovací válečky

Při výrobě trubek se často jako poslední pracovní operace provádí induktivní svařování trubky. Nejpozději při tomto pracovním kroku se musí použít svařovací válečky, které nenaruší indukční pole, tedy nejsou elektricky vodivé. Pro toto použití se výborně hodí nitrid křemičitý, který lze vyrobit s vynikající kvalitou povrchu a velmi dobrou rozměrovou přesností.

Poptat produkt

Příklady řešení