Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Polohování

Pokud jsou plechy spojovány svářením, musejí být vzájemně velmi přesně napolohovány, neboť i nepatrné chyby negativně ovlivňují kvalitu zpracovávané součásti. Rozstřik při svařování, extrémně vysoké teploty a velké mechanické namáhání nepředstavují pro keramické polohovací a upínací čepy takovou zátěž jako pro běžné čepy z kalené oceli – trvanlivost keramických polohovacích prvků je čtyřicetkrát delší.

Výsledkem je, že polohovací a upínací čepy z vysoce výkonné keramiky se nemusejí tak často vyměňovat, zařízení nevyžaduje tak časté přerušení chodu a náklady na proces a údržbu jsou výrazně nižší.

 

Aplikace - Polohování

Polohovací prvky z vysoce výkonné keramiky se používají na různých místech při výrobě automobilů, mimo jiné při výrobě karoserií.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení