Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Kalení –⁠ induktivní

Při induktivním kalení je kalena každá součást zvlášť, tj. každá součást je samostatně zahřáta, prudce ochlazena a – v případě potřeby – popuštěna.

Velkou výhodou kalení pomocí indukce je, kromě možnosti integrace do výrobní linky, precizní ovládání a reprodukovatelnost výsledků kalení.

K tomu účelu je celý proces kalení – od induktoru přes přivedenou energii a frekvenci až po prudké ochlazení a popuštění – speciálně přizpůsoben příslušné součásti. Lze tak dosáhnout velmi dobrých výsledků kalení i u obrobků s komplexní geometrií.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení

Řešení - Dosedací čepy

Dosedací čepy

Dosedací čepy slouží k uchycení a určení polohy nástrojů a přípravků. Jejich výhoda spočívá v tom, že lze obrobek umístit do přesného bodu. Přesná dosedací plocha se snadno čistí a zamezuje znečištění mezery mezi obrobkem a dosedací plochou, které je…

Řešení - Upínací čepy

Upínací čepy

Při výrobě produktů jakéhokoliv druhu musejí být součásti, resp. komponenty, uchyceny a vyrovnány. V případě upínacích čepů DOCERAM se jedná o keramické součásti z materiálu Cerazur, jsou tedy odolné proti opotřebení, elektricky izolující a nedochází…

Řešení - Distanční držáky

Distanční držáky

Distanční držáky jsou součásti, resp. komponenty, které drží díly v určité poloze. Používají se všude tam, kde je buď nutné vymezit vzdálenost mezi dvěma součástmi nebo kde je třeba přemostit určitou vzdálenost.

Řešení - Uchopovací čelisti

Uchopovací čelisti

Uchopovací čelisti mají na svých koncích specifické kontury příslušné součásti, aby mohly tuto součást uchopit, přepravit nebo vést. Používají se především při výrobě elektronických komponent.