Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Kalení –⁠ induktivní

Při induktivním kalení je kalena každá součást zvlášť, tj. každá součást je samostatně zahřáta, prudce ochlazena a – v případě potřeby – popuštěna.

Velkou výhodou kalení pomocí indukce je, kromě možnosti integrace do výrobní linky, precizní ovládání a reprodukovatelnost výsledků kalení.

K tomu účelu je celý proces kalení – od induktoru přes přivedenou energii a frekvenci až po prudké ochlazení a popuštění – speciálně přizpůsoben příslušné součásti. Lze tak dosáhnout velmi dobrých výsledků kalení i u obrobků s komplexní geometrií.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení