Zu den Hauptinhalten springen

08.10.2021

Společnost

Společnost MOESCHTER Group je klimaticky neutrální

Společnost MOESCHTER Group GmbH z Dortmundu, specialista na vysoce výkonné materiály, prokázala v obšírném procesu svou CO2neutralitu a je držitelem příslušného certifikátu. Certifikační proces proběhl ve spolupráci se společností Climate Extender GmbH z Gehrdenu. Díky finanční podpoře klimatických projektů se zlatým standardem pro dosažení CO2neutralit spustila společnost zároveň program, který bude emise CO2v několika krocích snižovat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Společnost přebírá odpovědnost
Důvod pro certifikaci jako CO2 neutrální společnosti vysvětluje Georgios Kabitoglou, ředitel MOESCHTER Group, následovně: „Získat certifikát CO2neutrální společnosti bylo naší prioritou. Měli jsme k tomu dva důležité důvody: Jeden ekologický a jeden podnikatelský. Z ekologického hlediska tím přebíráme odpovědnost za dopady naší podnikatelské činnosti na budoucí klima. Stručně řečeno, v rámci svých možností přispíváme k ochraně klimatu, aby svět zůstal zachován pro budoucí generace. Co se podnikatelského hlediska týče, zajišťujeme si svou pozici na trhu vůči naší konkurenci a umožňujeme tak našim zákazníkům dosáhnout jejich vlastních klimatických cílů. Tím přebíráme odpovědnost za úspěšnou budoucnost společnosti, a tudíž také za budoucnost našich partnerů a zaměstnanců.“
Jako příklad zde můžeme uvést mimo jiné automobilový průmysl, který musí snižovat své emise CO2ve výrobě vozidel. Několik velkých německých výrobců automobilů již oznámilo, že bude v budoucnu při výběru dodavatelů stále výrazněji zohledňovat také bilanci CO2dané společnosti. Přitom bude podrobně zkoumán celý dodavatelský řetězec, tedy předsunutá výroba materiálů a součástí až po získávání potřebných surovin. Jako CO2neutrální společnost splňuje MOESCHTER Group se svými dceřinými společnostmi DOTHERM, DOCERAM, DOCERAM Medical a ISOCOS tyto požadavky již dnes a dosahuje tak potřebné kvalifikace pro budoucí zakázky.

Certifikace podle vícestupňového procesu
Certifikace vychází z vícestupňového procesu, kterým společnost MOESCHTER Group prošla ve spolupráci se společností Climate Extender GmbH. Prvním a nejdůležitějším krokem přitom byla podrobná analýza aktuálních emisí CO2 podle mezinárodního standardu vykazování uhlíkové stopy (GHG) a výpočet korporátní uhlíkové stopy (CCF). Touto metodou jsou zjištěny aktuální emise CO2pro každou oblast společnosti zvlášť, přičemž je kromě výrobních úseků zahrnuta například také oblast marketingu, informačních technologií a prodeje.
V druhém kroku jsou pak zvoleny projekty na ochranu klimatu, které odpovídají certifikaci zlatého standardu a VCS (Verified Carbon Standard). Tím jsou kompenzovány emise CO2. Zlatý standard založily v roce 2003 WWF a jiné mezinárodní nevládní organizace jako standard nejlepší praxe, který měl zajistit, aby byly projekty, které snižují emise CO2v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM) Organizace spojených národů kvalitní a schválené a aby splňovaly mezinárodně srovnatelná kritéria. V třetím kroku jsou pak plánována a realizována aktivní opatření pro snížení emisí CO2 společnosti.

Plánované snížení emisí CO2 prostřednictvím aktivních opatření
Za společnost MOESCHTER Group analýza identifikovala emise CO2 pohybující se v rozsahu nízkých čtyřmístných hodnot. Tato bilance CO2 je aktuálně kompenzována získáním certifikátů a s tím spojenou finanční podporou probíhajících projektů s klasifikací zlatý standard a VCS. Mezi podporované projekty patří mimo jiné projekt na ochranu lesa Kariba REDD+ v Zimbabwe, projekt 300MW hydroelektrárny od JHPL v Indii a projekt solární fotovoltaické elektrárny zajišťovaný organizací Orange Suvaan v Maharashtře, rovněž v Indii, a také další projekty. Georgios Kabitoglou k tomu říká: „Dosažení CO2 neutrality především získáním certifikátů je pro nás prvním krokem správným směrem. Podstatný je pro nás však záměr významně v dalším kroku snížit emise CO2 prostřednictvím aktivních opatření.“ Analýza tak například ukázala, že více než 70 procent aktuálních emisí CO2 vzniká v oblasti logistiky, zejména nákladní přepravy. „Zde se naskýtá velký potenciál pro úspory prostřednictvím budoucí modernizace našeho vlastního vozového parku a například intenzivnější spolupráce s logistickými společnostmi, které nabízejí klimaticky neutrální přepravu a mají příslušnou certifikaci. To může také způsobit mírné zvýšení nákladů na dopravu. Pevně však věříme, že si naši zákazníci uvědomují význam snížení emisí CO2 pro globální oteplování klimatu a vydají se s námi touto cestou.“ shrnuje Georgios Kabitoglou.

Zpět