Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Vedení

Vedení znamená držení předmětu v určité poloze, jedná se tedy o podobný proces jako polohování, řízení a obracení směru. Například součásti na dopravním pásu mohou být pomocí bočních vodicích lišt obraceny do jiného směru za účelem nastavení nové polohy.

Přehled všech aplikací

Aplikace - Vedení

Pokud se prvky pro vedení součástí (vodicí lišty, vodicí čepy, vodicí válečky, atd.) během výrobního procesu opotřebují, není již zaručena přesná poloha. Dochází k plíživé nepřesnosti procesu. Oděr vodicích prvků je rovněž často nežádoucí. V závislosti na materiálu tak může kovový nebo nekovový oděr vodicí lišty způsobovat znečištění, kontaminaci nebo dokonce poškození vedené součásti.

Proto jsou nýty nebo šrouby vedeny keramickou trubkou, aby při indukčním kalení zůstaly v přesné poloze.

Příklady řešení