Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Přeprava

Při přepravě součástí a produktů jsou na materiál kladeny nejrůznější požadavky. Například těžké nebo zahřáté součásti musí být přepravovány s částečně ostrými, abrazivními hranami. Produkty z potravinářského průmyslu představují specifickou kategorii s dalšími parametry.

Odolnost proti změnám teplot, např. u indukčních aplikací, vysoká stálost teploty a robustnost - to jsou požadavky na použití v oblasti přepravy.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení