Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Obrubování

Obrubování je technika spojování, resp. tváření při zpracování plechu. Zahnutím okraje plechů pomocí obrubovacího stroje je dosaženo vyztužení ohnuté hrany nebo spojení několika součástí.

Při obrubování se používají nástroje z materiálů, které vykazují nízké tření a vydrží vysoké mechanické zatížení.

Hlavními výzvami při tomto použití jsou vysoké mechanické zatížení, kvalita povrchu nástrojů, rozměrová stálost a odolnost proti opotřebení.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení