Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Manipulace

Manipulace označuje obecné zacházení se součástmi a komponenty, popř. jejich přepravu ve výrobních procesech mezi příslušnými výrobními kroky. Patří sem např. polohování, vyrovnání, uchopení a držení součástí.

Součásti s choulostivými povrchy se nesmějí poškodit nebo znečistit. Při manipulaci se silně abrazivními součástmi nebo médii obecně dochází k velmi rychlému opotřebení manipulačních prvků, což může způsobit, že součásti již nebude možné přesně polohovat.

Díky extrémní odolnosti proti opotřebení je trvale zaručeno přesné polohování elektronických součástí.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení