Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Manipulace

Manipulace označuje obecné zacházení se součástmi a komponenty, popř. jejich přepravu ve výrobních procesech mezi příslušnými výrobními kroky. Patří sem např. polohování, vyrovnání, uchopení a držení součástí.

Součásti s choulostivými povrchy se nesmějí poškodit nebo znečistit. Při manipulaci se silně abrazivními součástmi nebo médii obecně dochází k velmi rychlému opotřebení manipulačních prvků, což může způsobit, že součásti již nebude možné přesně polohovat.

Díky extrémní odolnosti proti opotřebení je trvale zaručeno přesné polohování elektronických součástí.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení

Řešení - Usazovací desky

Usazovací desky

Vyrábíme různé komponenty a součásti strojů pro výrobu a foukání skla. Patří k nim usazovací desky, chladicí desky, zásuvné prvky, příčné pásy, uchopovače a páky.

Aplikace - Povlakování

Povlakované součásti

Součásti opatřené nejrůznějším povlakem se v závislosti na druhu a materiálu povlaku vyznačují různými vlastnostmi. Řada povlaků slouží k prodloužení životnosti a také ke zlepšení chemické odolnosti součásti.

Řešení - Kluzná lišta

Kluzné lišty

Při použití kovových materiálů pro vedení nebo lišty je opotřebení třením nevyhnutelné. Kluzné lišty z materiálů DOTHERM mají tu výhodu, že se vyznačují dobrými třecími a kluznými vlastnostmi, vysokou odolností proti opotřebení a teplotní stálostí.

Řešení - Uchopovací čelisti

Uchopovací čelisti

Uchopovací čelisti mají na svých koncích specifické kontury příslušné součásti, aby mohly tuto součást uchopit, přepravit nebo vést. Používají se především při výrobě elektronických komponent.

Řešení - Přidržovače

Přidržovače

Přidržovače se při použití starají o zajištění polohy součástí. Obvykle je součást přidržována proti ploše/kontuře.

Řešení - Polohovací kolík

Polohovací čep

Polohovací čepy se používají pro kontrolované polohování součástí a plechových tvarovaných dílů s jemnou tolerancí.

Řešení - Zkušební zástrčky

Zkušební zástrčka

Zkušební zástrčky jsou sestavy z různých vysoce výkonných materiálů. Standardně se používají pro spolehlivou stoprocentní kontrolu elektroniky motorových vozidel u věhlasných výrobců automobilů.

Řešení - Nosič výrobků

Nosič výrobků

Nosiče výrobků slouží k uchycení jiných produktů, např. desek plošných spojů. Často musí být elektricky izolující, odolné proti opotřebení a odolné proti změnám teploty, aby byla umožněna bezproblémová manipulace.

Řešení - Nosič obrobku

Držák/nosič obrobku

Přesné polohování součástí je důležité zejména pro sériovou výrobu. Zde se často provádí svařování, lepení, nýtování, pájení atd. několika součástí do sestav s vysokou frekvencí taktů.

Zobrazit víceUkaž méně