Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Klouzání

Následkem pohybů v určitém procesu dochází k opotřebení. To se projevuje v podobě oděru. Pro prodloužení časových intervalů údržby je vhodné sledovat tribologické vlastnosti protikusů. Zde se uplatňují specifické materiály, které se hodí jako kluzný protikus. Jsou měkčí než první kus kluzné dvojice podléhající opotřebení, avšak dostatečně pevné, aby se nezničily při prvním dotyku. Naše materiály se pro takové kluzné aplikace hodí.

Pokud hrají kromě tření roli i další veličiny, jako velmi vysoká teplota, jsou žádoucí speciální materiály přizpůsobené přesně tomuto požadavku.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení

Řešení - Kluzné kroužky

Kluzné kroužky

Kluzné kroužky a stacionární protikroužky jsou dvě hlavní komponenty mechanického těsnění. Kluzný kroužek a stacionární protikroužek jsou v permanentním kontaktu, ale nedotýkají se, nýbrž po sobě kloužou.

Řešení - Kluzná lišta

Kluzné lišty

Při použití kovových materiálů pro vedení nebo lišty je opotřebení třením nevyhnutelné. Kluzné lišty z materiálů DOTHERM mají tu výhodu, že se vyznačují dobrými třecími a kluznými vlastnostmi, vysokou odolností proti opotřebení a teplotní stálostí.