Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Fixace

V mnoha aplikacích je nutné součásti při zpracování zafixovat v zařízeních, popř. přípravcích. To může být provedeno nejrůznějšími způsoby; v mnoha případech jsou přitom zejména na kontaktní fixační prvky, jako např. válcové kolíky, upínače nebo čelisti, kladeny vysoké požadavky. Elektrická izolace, vysoká teplota nebo odolnost proti opotřebení jsou často důvodem, že jsou požadovány vysoce výkonné materiály.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení

Řešení - Válcový kolík

Válcový kolík

Keramické válcové kolíky –⁠ známé také jako lícované kolíky –⁠ jsou všestranně použitelné jako dorazy, ložiskové hřídele pro vratné kladky, jako uchycení desek plošných spojů nebo pro výrobu přípravků ve svařovací technice.

Řešení - Přidržovače

Přidržovače

Přidržovače se při použití starají o zajištění polohy součástí. Obvykle je součást přidržována proti ploše/kontuře.

Řešení - Polohovací kolík

Polohovací čep

Polohovací čepy se používají pro kontrolované polohování součástí a plechových tvarovaných dílů s jemnou tolerancí.