Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Elektrická izolace

Téměř ve všech strojích a zařízeních existují elektrické obvody, které se používají pro pohyb, polohování nebo ovládání. Aby elektrický proud a napětí nebyly zdrojem ohrožení pro osoby v blízkosti, je třeba instalovat elektrické izolace.

Specifikum těchto izolací spočívá v kombinaci nejrůznějších požadavků, které jsou na realizaci zároveň kladeny. Může tak docházet k vysokému mechanickému zatížení a celý systém může být rovněž zatížen velmi vysokými teplotami. Právě s ohledem na tyto aspekty mohou být izolační materiály dimenzovány tak, aby vydržely náročné podmínky, kterým jsou v procesu vystaveny.

Vlastnosti vysoce výkonné keramiky, jako jsou tvrdost, odolnost proti opotřebení, odolnost proti teplotám, rázová odolnost, odolnost proti oděru a antiadhezivní účinek, přispívají k tomu, aby procesy a postupy ve strojích a zařízeních byly bezpečné a orientované na kvalitu. Stále častěji přitom elektricky izolační komponenty z vysoce výkonné keramiky nahrazují i běžné materiály jako plast.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení