Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Elektrická izolace

Téměř ve všech strojích a zařízeních existují elektrické obvody, které se používají pro pohyb, polohování nebo ovládání. Aby elektrický proud a napětí nebyly zdrojem ohrožení pro osoby v blízkosti, je třeba instalovat elektrické izolace.

Specifikum těchto izolací spočívá v kombinaci nejrůznějších požadavků, které jsou na realizaci zároveň kladeny. Může tak docházet k vysokému mechanickému zatížení a celý systém může být rovněž zatížen velmi vysokými teplotami. Právě s ohledem na tyto aspekty mohou být izolační materiály dimenzovány tak, aby vydržely náročné podmínky, kterým jsou v procesu vystaveny.

Vlastnosti vysoce výkonné keramiky, jako jsou tvrdost, odolnost proti opotřebení, odolnost proti teplotám, rázová odolnost, odolnost proti oděru a antiadhezivní účinek, přispívají k tomu, aby procesy a postupy ve strojích a zařízeních byly bezpečné a orientované na kvalitu. Stále častěji přitom elektricky izolační komponenty z vysoce výkonné keramiky nahrazují i běžné materiály jako plast.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení

Řešení - Závitové tyče

Sklolaminátové závitové tyče

Sklolaminátové závitové tyče se hodí pro řadu aplikací. Závitové tyče se používají tehdy, je-li požadována elektrická izolace šroubových spojů.

Řešení - Vysokonapěťová izolace

Vysokonapěťová izolace

Specifické vlastnosti takových izolací vznikají spojením různých souběžných požadavků na realizaci.

Řešení - Sklolaminátové matice

Sklolaminátové matice

Naše sklolaminátové matice jsou k dostání jako čtyřhranné nebo šestihranné matice.

Řešení - Izolace hlavy šroubu

Izolace šroubových hlav

Při spojování součástí pomocí kolíků a šroubů musí být často zaručena elektrická izolace. Slícování zajišťují keramické válcové kolíky; o spojení v dané poloze –⁠ soudržnost sestav –⁠ se stará ocelový šroub.

Řešení - Součásti odolné proti vakuu

Součásti odolné proti vakuu

Mnoho technických procesů, např. ve výrobě polovodičů, zdravotnické technice nebo kontrole materiálu, probíhá ve vakuu.

Řešení - Univerzální řešení izolace pro všechny materiály

Univerzální řešení izolace pro všechny materiály

V mnoha průmyslových aplikacích je vhodné použít vícevrstvé nebo kombinované materiály.

Zobrazit víceUkaž méně