Zu den Hauptinhalten springen

Vaše aplikace

Dávkování

Dávkovací zařízení v oblasti dávkovací techniky procházejí neustálou optimalizací a zdokonalováním. Jejich úkolem je podle potřeby anebo průběžně zajišťovat dopravu, dávkování, nanášení, stírání a odběr materiálů. Zde nacházejí uplatnění zařízení a systémy, které se používají v nejrůznějších oblastech jako příprava materiálů, kontrola procesů, spojovací procesy, např. v lepicí technice, nebo mikrodávkování.

V zařízeních a systémech hrají zásadní roli například čerpadla, ventily a armatury. V závislosti na použití a dávkovaném materiálu je u použitých materiálů důležitá vysoká odolnost proti opotřebení a odolnosti proti korozi.

Přehled všech aplikací

Příklady řešení

Řešení - Dávkovací součásti

Dávkovací součásti

Dávkovací zařízení v oblasti dávkovací techniky procházejí neustálou optimalizací a zdokonalováním.

Řešení - Jehla ventilu

Jehla ventilu / sedlo ventilu

Úkolem ventilů je řídit nebo uzavírat průtok kapalin nebo plynů. Existují různé druhy, které se liší v závislosti na použití, druhu konstrukce a způsobu ovládání.