Zu den Hauptinhalten springen

Jednou z nejdůležitějších veličin v průmyslové měřicí technice je kromě teploty, tlaku a síly měření průtoku, které je jedním ze základních prvků automatizace procesů.Kontaktovat nyní     Přejít na mediatéku

Řešení - Měření průtoku

Existují různé postupy pro měření průtoku a automatizaci průmyslových procesů (FCI).

Kromě akustických, gyroskopických nebo také magneticky induktivních procesů existují také optické, mechanicky volumetrické a tepelné procesy.

Měřenými médii jsou často odpadní vzduch, spaliny, spalovací vzduch nebo zemní plyn, čistá nebo znečistěná média, inertní nebo agresivní.

Chemická nebo teplotní odolnost je tak významným důvodem, proč je vysoce výkonná keramika DOCERAM oxid hlinitý nebo A 132 přednostně používána při měření průtoku.

Kompatibilní materiály