Zu den Hauptinhalten springen

Naše řešení

Prokazatelně omezujeme odstávky strojů v různých výrobních procesech díky přizpůsobení konstrukce součástí danému použití a díky technickému poradenství v průběhu procesu.

Vyhledat řešení

Málo opotřebitelné součásti s lepší životností přispívají ke zvýšení procesní bezpečnosti a ke snížení rizik ve výrobě.

Společnost MOESCHTER Group byla založena s cílem vyrábět uživatelsky přívětivé produkty z vysoce výkonných materiálů. Dceřiné společnosti DOTHERM, ISOCOS a DOCERAM dnes jako techničtí specialisté, producenti a partneři předních výrobců automobilů dodávají a vyrábějí přesné součásti na bázi vysoce výkonných keramických materiálů a technických plastů, jakož i komplexní konstrukční celky z oceli, keramiky a plastů. V průběhu dvou desetiletí tak vzniklo portfolio, které pokrývá široké spektrum požadavků pro nejrůznější oblasti průmyslového použití. Naše součásti a přípravky nacházejí uplatnění především při konstrukci strojů a zařízení, ale i v oblasti výrobní a zpracovatelské techniky. Kromě toho dodáváme produkty do řady dalších oborů – od čerpadlářského průmyslu až po zdravotnickou techniku.

Filtrovat řešení:

 • Všechno
 • Izolace
 • Polohování
 • Uchycení
 • Ochrana povrchu
 • Řešení
 • Dávkování
 • Veletrhy
 • Klouzání
 • Uchopení
 • Ochrana
 • Dělení
 • Držení

Izolace

Dotherm

Usazovací desky

Vyrábíme různé komponenty a součásti strojů pro výrobu a foukání skla. Patří k nim usazovací desky, chladicí desky, zásuvné prvky, příčné pásy, uchopovače a páky.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Distanční držáky

Distanční držáky jsou součásti, resp. komponenty, které drží díly v určité poloze. Používají se všude tam, kde je buď nutné vymezit vzdálenost mezi dvěma součástmi nebo kde je třeba přemostit určitou vzdálenost.

Zjistěte více

Uchycení

Doceram

Dosedací čepy

Dosedací čepy slouží k uchycení a určení polohy nástrojů a přípravků. Jejich výhoda spočívá v tom, že lze obrobek umístit do přesného bodu. Přesná dosedací plocha se snadno čistí a zamezuje znečištění mezery mezi obrobkem a dosedací plochou, které je způsobováno třískami nebo běžnými nečistotami.

Zjistěte více

Uchycení

Doceram

Upínací čepy

Při výrobě produktů jakéhokoliv druhu musejí být součásti, resp. komponenty, uchyceny a vyrovnány. V případě upínacích čepů DOCERAM se jedná o keramické součásti z materiálu Cerazur, jsou tedy odolné proti opotřebení, elektricky izolující a nedochází u nich k žádnému oděru kovu.

Zjistěte více

Ochrana povrchu

Dotherm

Povlakované součásti

Součásti opatřené nejrůznějším povlakem se v závislosti na druhu a materiálu povlaku vyznačují různými vlastnostmi. Řada povlaků slouží k prodloužení životnosti a také ke zlepšení chemické odolnosti součásti.

Zjistěte více

Řešení

Doceram

CAD portál

Naše součásti z vysoce výkonné keramiky lze nakonfigurovat také online. Na našem CAD portálu jsou uloženy všechny varianty produktů –⁠ úprava se provádí snadno a rychle zadáním parametrů pro Váš proces svařování.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Distanční pouzdra

Distanční pouzdra z vysoce výkonné keramiky se používají všude tam, kde je buď nutné vymezit vzdálenost mezi dvěma součástmi nebo kde je třeba přemostit určitou vzdálenost.

Zjistěte více

Dávkování

Doceram

Dávkovací součásti

Dávkovací zařízení v oblasti dávkovací techniky procházejí neustálou optimalizací a zdokonalováním.

Zjistěte více

Veletrhy

Doceram

Měření průtoku

Jednou z nejdůležitějších veličin v průmyslové měřicí technice je kromě teploty, tlaku a síly měření průtoku, které je jedním ze základních prvků automatizace procesů.

Zjistěte více

Izolace

Doceram

Euroupínače

Pojem „euroupínače“ označuje například uchycení pro svařovací kleště pro bodové svařování, které se často používá při výrobě karoserií. Pro tento druh stroje byl vyvinut obecný standard.

Zjistěte více

Ochrana povrchu

Doceram

Plynové trysky

Keramické plynové trysky z nitridu křemičitého se vyznačují velmi dlouhou životností. V některých aplikacích zabraňuje keramika ulpívání částic rozstřikovaných při svařování.

Zjistěte více

Izolace

Dotherm

Sklolaminátové závitové tyče

Sklolaminátové závitové tyče se hodí pro řadu aplikací. Závitové tyče se používají tehdy, je-li požadována elektrická izolace šroubových spojů.

Zjistěte více

Klouzání

Doceram

Kluzné kroužky

Kluzné kroužky a stacionární protikroužky jsou dvě hlavní komponenty mechanického těsnění. Kluzný kroužek a stacionární protikroužek jsou v permanentním kontaktu, ale nedotýkají se, nýbrž po sobě kloužou.

Zjistěte více

Klouzání

Dotherm

Kluzné lišty

Při použití kovových materiálů pro vedení nebo lišty je opotřebení třením nevyhnutelné. Kluzné lišty z materiálů DOTHERM mají tu výhodu, že se vyznačují dobrými třecími a kluznými vlastnostmi, vysokou odolností proti opotřebení a teplotní stálostí.

Zjistěte více

Uchopení

Doceram

Uchopovací čelisti

Uchopovací čelisti mají na svých koncích specifické kontury příslušné součásti, aby mohly tuto součást uchopit, přepravit nebo vést. Používají se především při výrobě elektronických komponent.

Zjistěte více

Izolace

Dotherm

Vysokonapěťová izolace

Specifické vlastnosti takových izolací vznikají spojením různých souběžných požadavků na realizaci.

Zjistěte více

Izolace

Dotherm

Izolační součásti pro techniku svařování plastů

Během procesu svařování plastů vzniká teplo, které musí být izolováno. Přitom platí: Čím kratší jsou doby cyklu, tím větší je množství energie, které musí být přivedeno do oblasti spojování.

Zjistěte více

Izolace

Dotherm

Komplexní 3D součásti pro tepelné izolace

Realizace z izolačních materiálů mohou být stejně mnohostranné jako požadavky, které jsou na ně kladeny: Od jednoduché mezivrstvy až po komplexní 3D součásti s různými kombinacemi materiálů, které se vyrábějí na pětiosém stroji.

Zjistěte více

Izolace

Dotherm

Sklolaminátové matice

Naše sklolaminátové matice jsou k dostání jako čtyřhranné nebo šestihranné matice.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Přidržovače

Přidržovače se při použití starají o zajištění polohy součástí. Obvykle je součást přidržována proti ploše/kontuře.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Polohovací čep

Polohovací čepy se používají pro kontrolované polohování součástí a plechových tvarovaných dílů s jemnou tolerancí.

Zjistěte více

Izolace

Doceram

Zkušební zástrčka

Zkušební zástrčky jsou sestavy z různých vysoce výkonných materiálů. Standardně se používají pro spolehlivou stoprocentní kontrolu elektroniky motorových vozidel u věhlasných výrobců automobilů.

Zjistěte více

Izolace

Dotherm

Izolace šroubových hlav

Při spojování součástí pomocí kolíků a šroubů musí být často zaručena elektrická izolace. Slícování zajišťují keramické válcové kolíky; o spojení v dané poloze –⁠ soudržnost sestav –⁠ se stará ocelový šroub.

Zjistěte více

Ochrana

Doceram

Ochrana snímače

Jako ochrana snímačů se používají například ochranné krytky, podložky nebo desky, které chrání snímač umístěný za nimi.

Zjistěte více

Řešení

Doceram

Speciální díly pro strojírenství

Pro naše zákazníky vyrábíme různé speciální komponenty a součásti pro obecnou výrobu strojů a zařízení.

Zjistěte více

Izolace

Doceram

Cívková tělesa

Cívková tělesa jsou většinou kulaté díly s velkou drážkou, ve které je navinutá měděná cívka. Tato cívka indukuje magnetické pole uprostřed cívky.

Zjistěte více

Dělení

Doceram

Lisovníky

Lisovníky musejí opakovaně v předem určené geometrii lisovat do plechu určitou konturu.

Zjistěte více

Dělení

Doceram

Kotoučové nože

Plně keramické kotoučové nože mají již řadu let své místo v sériových výrobních zařízeních.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Tvářecí válečky

Tvářecí procesy kladou nejvyšší nároky na odolnost proti opotřebení a životnost použitých nástrojů a uchycení. Je požadována vysoká kvalita povrchu.

Zjistěte více

Izolace

Doceram

Součásti odolné proti vakuu

Mnoho technických procesů, např. ve výrobě polovodičů, zdravotnické technice nebo kontrole materiálu, probíhá ve vakuu.

Zjistěte více

Dávkování

Doceram

Jehla ventilu / sedlo ventilu

Úkolem ventilů je řídit nebo uzavírat průtok kapalin nebo plynů. Existují různé druhy, které se liší v závislosti na použití, druhu konstrukce a způsobu ovládání.

Zjistěte více

Držení

Doceram

Nosič výrobků

Nosiče výrobků slouží k uchycení jiných produktů, např. desek plošných spojů. Často musí být elektricky izolující, odolné proti opotřebení a odolné proti změnám teploty, aby byla umožněna bezproblémová manipulace.

Zjistěte více

Veletrhy

Dotherm

Analýza tepelného schématu

Díky analýze tepelného schématu je možné definovat přesné tepelné požadavky dané aplikace a precizně jim přizpůsobit koncepci materiálu.

Zjistěte více

Izolace

Dotherm

Tepelněizolační deska

Značky DOTHERM a ISOCOS nabízejí tepelně izolační desky, jejichž materiál, pevnost v tlaku, teplotní odolnost a rozměrová stálost jsou přesně přizpůsobeny příslušným procesním požadavkům.

Zjistěte více

Univerzální řešení izolace pro všechny materiály

V mnoha průmyslových aplikacích je vhodné použít vícevrstvé nebo kombinované materiály.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Držák/nosič obrobku

Přesné polohování součástí je důležité zejména pro sériovou výrobu. Zde se často provádí svařování, lepení, nýtování, pájení atd. několika součástí do sestav s vysokou frekvencí taktů.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Středicí kolík

Středicí kolíky se vyrábějí kompletně z keramiky a slouží k centrování matic na pleších.

Zjistěte více

Polohování

Doceram

Válcový kolík

Keramické válcové kolíky –⁠ známé také jako lícované kolíky –⁠ jsou všestranně použitelné jako dorazy, ložiskové hřídele pro vratné kladky, jako uchycení desek plošných spojů nebo pro výrobu přípravků ve svařovací technice.

Zjistěte více

Řešení

Jiná řešení

Nenašli jste žádné vhodné řešení? Kontaktujte nás, ve spolupráci s našimi zákazníky vyvíjíme individuální specializovaná řešení pro každé průmyslové použití.

Zjistěte více

Vaše požadavky

Přizpůsobením konstrukce součástí účelu použití a poskytováním technického poradenství během výrobního procesu omezujeme odstávky strojů a snižujeme náklady na údržbu.

ZJISTIT VÍCE

Vaše aplikace

Zde najdete příklady aplikací, u nichž jsme pro naše zákazníky v posledních letech prováděli optimalizaci a zdokonalovali součásti.

ZJISTIT VÍCE