Zu den Hauptinhalten springen
Požadavky - Ikona - Proces zahřívání

Vaše požadavky

Proces zahřívání

Aby termické procesy fungovaly, zahřívají se nástroje nebo celý systém na potřebnou teplotu. Pokud je proces po každém zahřátí ukončen, jedná se o dynamický proces. Statický proces je ten, při kterém probíhá zahřívání na začátku dlouhého výrobního procesu a v případě potřeby je regulováno pomocí snímačů.

Nezávisle na tom, zda se jedná o statický nebo dynamický systém, usilujeme o to, aby čas potřebný k zahřátí byl co nejkratší.

Zde se používají izolační materiály, které jsou speciálně přizpůsobeny použití a požadavkům, aby byl zaručen efektivní proces zahřívání a minimalizována nutnost dodatečné regulace.

Kontaktujte nás nyní!

Příklady řešení

Řešení - Izolační součást - Svařování plastů

Izolační součásti pro techniku svařování plastů

Během procesu svařování plastů vzniká teplo, které musí být izolováno. Přitom platí: Čím kratší jsou doby cyklu, tím větší je množství energie, které musí být přivedeno do oblasti spojování.

Řešení - Tepelně izolační deska

Tepelněizolační deska

Značky DOTHERM a ISOCOS nabízejí tepelně izolační desky, jejichž materiál, pevnost v tlaku, teplotní odolnost a rozměrová stálost jsou přesně přizpůsobeny příslušným procesním požadavkům.