Zu den Hauptinhalten springen
Požadavky - Ikona - Navaření

Vaše požadavky

Přilnutí/navaření

Při svařování kovových materiálů často dochází k tomu, že jsou během svařovacího procesu do okolí rozstřikovány žhavé částice. Pokud tyto žhavé částice přijdou do kontaktu s komponenty přípravků nebo vyráběných dílů a ochladí se, zpravidla na nich ulpívají.

U komponentů přípravků to může způsobit, že v určitém okamžiku už není možné součásti čistě vložit a napolohovat. Následkem toho jsou vyrobeny vadné kusy nebo je nutné výrobní linku zastavit a očistit, popř. opravit.

Tyto rozstřikované částice ulpívají v zásadě podstatně hůře na keramických materiálech než na kovových materiálech. Přilnavost je tak nižší.

Kontaktujte nás nyní!

Adhezivní opotřebení

Pokud na sebe dotýkající se součásti při vysokém plošném tlaku pevně doléhají, přilnou k sobě kontaktní plochy v důsledku adheze (neboli přilnavosti). Při klouzání pak odpadávají drobné částečky povrchové vrstvy.

To je častý problém zejména při zpracování hliníkových součástí. Pokud se na polohovacím kolíku nahromadí příliš mnoho přídavného materiálu, není již polohování součástí možné.

Požadavky - Přilnutí/navaření
Please accept marketing-cookies to watch this video.

Příklady řešení