Zu den Hauptinhalten springen
Požadavky - Ikona - Přesné řízení procesu

Vaše požadavky

Přesné řízení procesu

Teprve komponenty a sestavy z materiálů DOTHERM, resp. ISOCOS a DOCERAM umožňují díky své specifické funkci průmyslové procesy, neboť chrání účastníky procesu před nadměrným zatížením vlivem teploty, elektrického napětí a provozních médií.
Kromě toho tyto materiály přispívají ke konzistentnosti, neboť zlepšují kvalitu produktů během procesu jejich vzniku a omezují proměnlivost procesu, čímž ho stabilizují.

Cílem je při tom zejména umožnit snadnou integraci do stávajících konstrukcí a systémů a také najít cenově výhodná řešení a docílit krátké dodací lhůty.

Názorným příkladem pro dosavadní řešení jsou naše tepelně izolační desky u multikavitačních nástrojů pro lití vstřikováním s funkčními povlaky, izolace rámů a čepů v lisech dřevozpracovatelského průmyslu nebo také středicí kolíky pro svařování v automobilovém průmyslu.

Kontaktujte nás nyní!

Příklady řešení