Zu den Hauptinhalten springen
Požadavky - Ikona - Opotřebení v procesu

Vaše požadavky

Opotřebení třením

Polymery a kovy mají na rozdíl od keramických materiálů obvykle výrazně nižší tvrdost a jsou mnohem náchylnější k opotřebení. Opotřebení je definováno jako postupující úbytek materiálu na povrchu pevného tělesa, a proto rozměrová stálost v podmínkách tření (tribosystémy) bezprostředně souvisí s odolností proti opotřebení použitého materiálu.

Čím vyšší je odolnost proti opotřebení, tím lepší je rozměrová stálost v aplikacích vystavených tření.

Kontaktujte nás nyní!

Příklady řešení