Zu den Hauptinhalten springen
Požadavky - Ikona - Ochrana osob

Vaše požadavky

Ochrana osob (před teplotou, magnetickým polem, elektrickým vedením)

Při tepelných a elektrických procesech je třeba věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti osob, které se na nich podílejí. Práce na takových strojích jsou nejen špatně snesitelné vzhledem k teplu panujícímu během procesu, ale při nedodržení bezpečnostních opatření zde také hrozí nebezpečí popálení nebo úrazu elektrickým proudem.

Zdroje nebezpečí musejí být proto zabezpečeny vhodnými materiály, tak aby byla zaručena odpovídající ochrana.

Kontaktujte nás nyní!

Příklady řešení