Zu den Hauptinhalten springen
Požadavky - Ikona - Elektrická izolace

Vaše požadavky

Elektrická izolace v kombinaci s mechanickým požadavkem

Při použití tepelně a elektricky izolujících součástí v různých procesech je zásadně důležité zvolit správný materiál. Je jedno, zda se jedná o systém využívající pryskyřice nebo pojiva či plnicí materiál a laminátovou strukturu –⁠ teprve správná kombinace jednotlivých parametrů zajistí, aby součást nakonec fungovala požadovaným způsobem.

Pro strojírenství a výrobu zařízení vyrábíme strojírenské prvky, elektrické izolace, kluzné a vodicí prvky a také součásti pro vysokoteplotní systémy. Ke strojírenským prvkům patří vedení, stírací prvky, páky a těsnicí prvky. Elektrické izolace se používají pro svařovací kleště, výrobu transformátorů a programy normovaných dílů, ke kluzným a vodicím prvkům patří kluzná vedení, vedení řetězů a také čerpadlová šoupátka; součásti pro vysokoteplotní systémy pak sahají od součástí pro průmyslové pece přes izolace lisů až po díly turbín.

Všechny komponenty musí splňovat určité základní předpoklady: Musejí vydržet víceosé zatížení, extrémní plošné tlaky a teploty až 1100 °C.

Kontaktujte nás nyní!

Příklady řešení