Zu den Hauptinhalten springen
Požadavky - Ikona - Elektrická izolace

Vaše požadavky

Elektrická izolace v kombinaci s mechanickým požadavkem

Při použití tepelně a elektricky izolujících součástí v různých procesech je zásadně důležité zvolit správný materiál. Je jedno, zda se jedná o systém využívající pryskyřice nebo pojiva či plnicí materiál a laminátovou strukturu –⁠ teprve správná kombinace jednotlivých parametrů zajistí, aby součást nakonec fungovala požadovaným způsobem.

Pro strojírenství a výrobu zařízení vyrábíme strojírenské prvky, elektrické izolace, kluzné a vodicí prvky a také součásti pro vysokoteplotní systémy. Ke strojírenským prvkům patří vedení, stírací prvky, páky a těsnicí prvky. Elektrické izolace se používají pro svařovací kleště, výrobu transformátorů a programy normovaných dílů, ke kluzným a vodicím prvkům patří kluzná vedení, vedení řetězů a také čerpadlová šoupátka; součásti pro vysokoteplotní systémy pak sahají od součástí pro průmyslové pece přes izolace lisů až po díly turbín.

Všechny komponenty musí splňovat určité základní předpoklady: Musejí vydržet víceosé zatížení, extrémní plošné tlaky a teploty až 1100 °C.

Kontaktujte nás nyní!

Příklady řešení

Řešení - Euroupínače

Euroupínače

Pojem „euroupínače“ označuje například uchycení pro svařovací kleště pro bodové svařování, které se často používá při výrobě karoserií. Pro tento druh stroje byl vyvinut obecný standard.

Řešení - Kluzná lišta

Kluzné lišty

Při použití kovových materiálů pro vedení nebo lišty je opotřebení třením nevyhnutelné. Kluzné lišty z materiálů DOTHERM mají tu výhodu, že se vyznačují dobrými třecími a kluznými vlastnostmi, vysokou odolností proti opotřebení a teplotní stálostí.

Řešení - Vysokonapěťová izolace

Vysokonapěťová izolace

Specifické vlastnosti takových izolací vznikají spojením různých souběžných požadavků na realizaci.

Řešení - Univerzální řešení izolace pro všechny materiály

Univerzální řešení izolace pro všechny materiály

V mnoha průmyslových aplikacích je vhodné použít vícevrstvé nebo kombinované materiály.

Řešení - Izolace hlavy šroubu

Izolace šroubových hlav

Při spojování součástí pomocí kolíků a šroubů musí být často zaručena elektrická izolace. Slícování zajišťují keramické válcové kolíky; o spojení v dané poloze –⁠ soudržnost sestav –⁠ se stará ocelový šroub.

Zobrazit víceUkaž méně