Zu den Hauptinhalten springen

Vaše požadavky

Přizpůsobením konstrukce součástí účelu použití a poskytováním technického poradenství během výrobního procesu omezujeme odstávky strojů a snižujeme náklady na údržbu. Také u dalších zadání jsme Vaším kontaktním partnerem.

Vyhledat zadání

S moderními výrobními zařízeními jsme našim zákazníkům k dispozici od poradenství ohledně použití až po sériovou výrobu.

Výrobní procesy v různých oborech přinášejí mimořádně rozmanité výzvy. Naši technici a inženýři se specializují na rozpoznání jemných nuancí každého úkolu a na jejich zohlednění u nabízených řešení.

Filtrování zadání:

  • Všechno
  • Procesní bezpečnost
  • Prodloužení životnosti
  • Optimalizace procesu
  • Úspora nákladů/času
  • Požadavky

Procesní bezpečnost

Odolnost proti oděru

V oborech jako farmaceutický nebo potravinářský průmysl je čistota součástí ve výrobním procesu mimořádně důležitá. Znečištění nebo kovový oděr mohou způsobit kontaminaci výsledného produktu.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Přilnutí/navaření

Při svařování kovových materiálů často dochází k tomu, že jsou během svařovacího procesu do okolí rozstřikovány žhavé částice. Pokud tyto žhavé částice přijdou do kontaktu s komponenty přípravků nebo vyráběných dílů a ochladí se, zpravidla na nich ulpívají.

Zjistěte více

Optimalizace procesu, Úspora nákladů/času

Proces zahřívání

Aby termické procesy fungovaly, zahřívají se nástroje nebo celý systém na potřebnou teplotu. Pokud je proces po každém zahřátí ukončen, jedná se o dynamický proces. Statický proces je ten, při kterém probíhá zahřívání na začátku dlouhého výrobního procesu a v případě potřeby je regulováno pomocí snímačů.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Chemická odolnost

Odolnost materiálů proti působení chemikálií se nazývá chemická odolnost. Důležitými požadavky jsou odolnost proti korozi, rezistence vůči agresivním médiím, pevnost v tlaku a odolnost proti opotřebení.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Elektrická izolace v kombinaci s mechanickým požadavkem

Při použití tepelně a elektricky izolujících součástí v různých procesech je zásadně důležité zvolit správný materiál odolný proti vysokým teplotám.

Zjistěte více

Úspora nákladů/času

Ztráta energie

U tepelných procesů dochází v důsledku kontaktu s horkými povrchy k pronikání tepla do stroje. Teplo vyzařují rovněž horké nástroje.

Zjistěte více

Procesní bezpečnost

Přesné řízení procesu

Teprve komponenty a sestavy z materiálů DOTHERM, resp. ISOCOS a DOCERAM umožňují díky své specifické funkci průmyslové procesy, neboť chrání účastníky procesu před nadměrným zatížením vlivem teploty, elektrického napětí a provozních médií.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Indukce: nekovová manipulace a polohování

V průmyslové výrobě jsou klasické procesy stále častěji nahrazovány induktivním zahříváním. Jedná se o proces, při němž jsou elektricky vodivé materiály zahřívány pomocí ztrát vířivými proudy vznikajícími uvnitř materiálu.

Zjistěte více

Optimalizace procesu, Úspora nákladů/času

Snížení nákladů na údržbu

O spolehlivosti výroby rozhoduje kromě výrobního procesu daného podniku také údržba, která se významně odráží na nákladech konečných produktů.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Korozivita

Korozí se rozumí reakce materiálu s jeho okolím, která zapříčiní měřitelnou změnu tohoto materiálu a tím může vést k poškození korozí. Pojem koroze se původně používal pro kovy, dnes se však v zásadě používá pro všechny materiály, včetně polymerů, skla a keramiky.

Zjistěte více

Optimalizace procesu, Úspora nákladů/času, Procesní bezpečnost, Prodloužení životnosti

Mechanické zatížení: zlomení součástí/nástrojů

Vlivem vnějšího mechanického zatížení, zčásti také vlivem vysoké teploty, dochází často k selhání běžných materiálů a v neposlední řadě i ke zlomení nástrojů. Se vzrůstající teplotou přitom klesá mechanická pevnost součástí a nástrojů.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Absence kovu

U vysoce výkonné keramiky, nazývané též průmyslová nebo inženýrská keramika, se jedná o nekovové materiály, které se vyrábějí sintrováním na bázi keramického prášku a které jsou optimalizovány pro technické aplikace.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Ochrana osob

Při tepelných a elektrických procesech je třeba věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti osob, které se na nich podílejí. Práce na takových strojích jsou nejen špatně snesitelné vzhledem k teplu panujícímu během procesu, ale při nedodržení bezpečnostních opatření zde také hrozí nebezpečí popálení nebo úrazu elektrickým proudem.

Zjistěte více

Procesní bezpečnost

Procesní bezpečnost

Rozhodujícími jevy ve výrobním procesu jsou opotřebení, deformace a lámání. Kvalitativně relevantní díly z běžných materiálů mohou ve vysoce náročných oblastech použití rychle ztrácet svou funkčnost.

Zjistěte více

Úspora nákladů/času

Omezení nákladů na zajištění kvality

Jen málo výrobních procesů zaručuje 100% kvalitu, pokud takové vůbec existují. Výkyvy v rámci procesu a plíživé nepřesnosti procesu způsobují problémy s kvalitou nebo selhání součásti. Čím větší faktory nejistoty se v procesu vyskytují, tím vyšší je náročnost kontroly kvality pro eliminaci vadných výrobků.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Opotřebení třením

Polymery a kovy mají na rozdíl od keramických materiálů obvykle výrazně nižší tvrdost a jsou mnohem náchylnější k opotřebení. Opotřebení je definováno jako postupující úbytek materiálu na povrchu pevného tělesa, a proto rozměrová stálost v podmínkách tření (tribosystémy) bezprostředně souvisí s odolností proti opotřebení použitého materiálu.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Tepelné opotřebení

Se stoupající teplotou klesá mechanická pevnost materiálů. Opotřebení exponenciálně narůstá. Běžné materiály nejsou vhodné pro vysoké teplotní rozdíly v krátkém čase (teplotní šok). Kromě toho již často není zaručena tvarová stabilita.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Zabránění neplánovaným odstávkám strojů

Odstávka stroje je způsobena především neplánovaným výpadkem určitých komponentů výrobního zařízení. Odstávka, resp. výpadek stroje má za následek vysoké náklady, které vznikají jednak krátkodobou potřebou náhradních dílů, jednak „neproduktivitou“.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Zabránění mikrotrhlinám

Při vzájemném kontaktu dvou po sobě klouzajících dílů se může stát, že se tyto vzniklé kontakty nerozpojí na své původní dělicí ploše. Vznikající únavové opotřebení vede k tvorbě mikrotrhlin na povrchu nebo těsně pod povrchem, k nimž dochází vlivem cyklického zatěžování a odlehčování (např. kuličková ložiska).

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Opotřebení v procesu

Ve výrobním procesu je opotřebení (úbytek materiálu) u součástí významným rizikovým faktorem. V důsledku vnějších zatížení se u běžných materiálů často objevují silné známky opotřebení.

Zjistěte více

Prodloužení životnosti

Znečištění výsledného produktu

V oborech jako farmaceutický nebo potravinářský průmysl je čistota součástí ve výrobním procesu mimořádně důležitá. Znečištění nebo kovový oděr mohou způsobit kontaminaci výsledného produktu.

Zjistěte více

Optimalizace procesu

Selhání obrobku v důsledku teplotního šoku

Materiály jsou často zušlechťovány za účelem zajištění výkonu nebo optimalizace. Oceli jsou např. popouštěny nebo kaleny. Nevyhnutelná je rovněž přímá manipulace se žhavým produktem, jako ve sklářském průmyslu.

Zjistěte více

Požadavky

Jiné úkoly

Nenašli jste zatím svůj úkol? Kontaktujte nás, ve spolupráci s našimi zákazníky vyvíjíme individuální specializovaná řešení pro každé průmyslové použití.

Zjistěte více

Naše materiály

Společnost MOESCHTER Group byla založena jako technická společnost s cílem vyrábět uživatelsky přívětivé produkty z vysoce výkonných materiálů.

ZJISTIT VÍCE

Naše řešení

Prokazatelně omezujeme odstávky strojů v různých výrobních procesech díky přizpůsobení konstrukce součástí danému použití a díky technickému poradenství v průběhu procesu.

ZJISTIT VÍCE