Zu den Hauptinhalten springen

Obory

Zpracování pryže a plastů

Moderní průmyslová hromadná výroba fólií, trubek, těles televizorů, součástek pro motorová vozidla, pneumatik a bezpočtu jiných pryžových a plastových dílů využívá při výrobních a/nebo tvářecích procesech vyhřívané tvářecí nástroje a lisy.

Čím vyšší je teplota nástroje nebo lisu, tím vhodnější je využít tepelněizolačních opatření. To se zpravidla týká zpracování vysoce výkonných termoplastů, duroplastů, elastomerů a tlakové litiny a také tvářecích nástrojů.

Přehled všech oborů

Volba správných izolačních materiálů má rozhodující vliv na kvalitu vyrobených produktů, bezpečnost procesů a také na životnost a spotřebu energie výrobních zařízení.

V oblasti zpracování pryže a plastů se zpravidla jedná o relativně jednoduché 2D součásti ze standardních materiálů. Zpracování vícebarevných a vícedílných komponent v oblasti vstřikového lití termoplastů však vždy vyžaduje přesnější tolerance u tloušťky, lichých hran a paralelnosti. U izolací lisů se kromě tepelně izolačních desek často požaduje flexibilní vyrovnávací vložka.

Příklady řešení

Řešení - Izolační součást - Svařování plastů

Izolační součásti pro techniku svařování plastů

Během procesu svařování plastů vzniká teplo, které musí být izolováno. Přitom platí: Čím kratší jsou doby cyklu, tím větší je množství energie, které musí být přivedeno do oblasti spojování.

Aktuální aplikace

Aplikace - Dávkování

Dávkování

Dávkovací zařízení v oblasti dávkovací techniky procházejí neustálou optimalizací a zdokonalováním. Jejich úkolem je podle potřeby nebo průběžně zajišťovat přísun, dávkování, nanášení, snímání nebo odebírání materiálů.

Aplikace - Tepelná izolace

Tepelná izolace

Izolace se používají všude tam, kde je ve výrobním procesu využíváno teplo nebo kde toto teplo vzniká.