Zu den Hauptinhalten springen

Pro výrobu forem a nástrojů společnost DOTHERM sestavila a úspěšně uvedla na trh vlastní skupinu materiálů: FRATHERNIT.

Venkovní izolace z materiálu FRATHERNIT slouží k úspoře energie, neboť zabraňují úniku tepla z vyhřívaných nástrojů. Tím snižují spotřebu energie a navíc stabilizují výrobní proces.

Kontaktujte nás nyní!

Materiál - Frathernit

S FRATHERNIT AN a FRATHERNIT DN jsou k dispozici materiály, které jsou optimálně vhodné pro typické případy průmyslového použití:

  • vysoká teplotní a tlaková odolnost

  • vysoká teplotní stabilita

  • velmi nízká tepelná vodivost

  • chemická odolnost

Pro další aplikace existují speciální řešení, která přinášejí nejrůznější vlastnosti nezbytné v určitých aplikacích.

Izolační materiály pro výrobu nástrojů a forem

Vlastnosti materiálů FRATHERNIT

  Teplota použití
(°C)
Tepelná vodivost
(W/mK)
Pevnost v tlaku
(N/mm2)
Pevnost v ohybu
(N/mm2)
Koeficient délkové roztažnosti
(10-61/K)
  trvale krátkodobě   při 23 °C při 200 °C při 250 °C při 23 °C  
FRATHERNIT® DN 200 210 0,18 330 120 _ 140 18
FRATHERNIT® AN 200 210 0,19 600 350 - 380 13
FRATHERNIT® 4000 200 230 0,13 300 100 - 200 20
FRATHERNIT® AE3 250 260 0,21 570 - 360 425 19
FRATHERNIT® AE4 250 300 0,23 625 390 340 430 19
FRATHERNIT® AS 270 280 0,25 400 260 200 120 16
FRATHERNIT® 2000 B 200 210 0,12 300 110 - 130 18
FRATHERNIT® SG 500 600 0,26 400 - 250 200 10

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení