Zu den Hauptinhalten springen

Nabídka produktů DOTHERM zahrnuje materiály, které se osvědčily v první linii při použití vysokých teplot. Materiály DOTHERM se vyznačují nízkou tepelnou vodivostí a vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi.

Tato skupina materiálů DOTHERM je založena na silikátech nebo silikonové pryskyřici a slídě, chemicky vázané keramice a minerálních a uhlíkových vláknech jako nosném materiálu. Materiály se vyznačují velmi vysokou teplotní stálostí, velmi nízkou tepelnou vodivostí – a u slídových materiálů – velmi dobrou elektroizolační schopností.

Silikáty a silikonové pryskyřice jako nosné systémy umožňují pracovat v teplotních rozsazích až do 1100 °C a řídit a chránit procesy, u kterých už jiné materiály nejsou použitelné.

Pro oblast infračerveného svařování plastů existují speciální řešení, která jsou koncipována pro požadavky takových zařízení.

Kontaktujte nás nyní!

Vlastnosti materiálů DOTHERM odolných proti vysokým teplotám

  Teplota
použití
(°C)
Pevnost
v tlaku
(N/mm2)
Pevnost
v ohybu
(N/mm2)
Tepelná
vodivost
(W/mK)
Koeficient
tepelné
roztažnosti
(10-6 1/K)
Dielektrická
pevnost

(KV/3 mm)
Odolnost
proti plazivým proudům

Odolnost proti
elektrickému oblouku
VDE0303-71
(sekundy)

  trvale krátkodobě při 23 °C při 23 °C          
DOTHERM® 700 700 700 120 32 0,37 6 8,7 - > 370
DOTHERM® 1000 1000 1000 35 18 0,50 6,4 14,1 CTI 600 > 420
DOTHERM® 1100 1100 1100 16 7 0,1 7 - - -
DOTHERM® 600 M 600 600 400 230 0,26 10 75 CTI 500 > 420
DOTHERM® 800 M 800 800 330 170 0,26 10 75 CTI 525 > 420
DOTEC® 200 200 220 330 100 0,3 13 - - -
DOTEC® 280 280 300 150 30 0,28 20 - - -
DOTEC® 350 350 400 38 20 0,12 40 20 - -
DOTEC® 500 M 500 500 310 85 0,87 11 86,1 CTI 600 > 245
DOTEC® 600 600 600 220 76 1,32 10 49,5 CTI 600 > 345
DOTEC® 800 870 870 276 93 1,02 15 56,7 CTI 600 > 300
DOTEC® 1000 S 1000 1000 70 40 0,69 5,6 8,4 - > 600
DOFLEX® MSP 700 1000 - - 0,2 - 60 - -
DOFLEX® CM 30 1000 1100 - - 0,1 - 69 - -

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních dílech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení