Zu den Hauptinhalten springen

Nabídka produktů DOTHERM zahrnuje materiály, které se osvědčily v první linii při použití vysokých teplot. Materiály DOTHERM se vyznačují nízkou tepelnou vodivostí a vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi.

Tato skupina materiálů DOTHERM je založena na silikátech nebo silikonové pryskyřici a slídě, chemicky vázané keramice a minerálních a uhlíkových vláknech jako nosném materiálu. Materiály se vyznačují velmi vysokou teplotní stálostí, velmi nízkou tepelnou vodivostí – a u slídových materiálů – velmi dobrou elektroizolační schopností.

Silikáty a silikonové pryskyřice jako nosné systémy umožňují pracovat v teplotních rozsazích až do 1100 °C a řídit a chránit procesy, u kterých už jiné materiály nejsou použitelné.

Pro oblast infračerveného svařování plastů existují speciální řešení, která jsou koncipována pro požadavky takových zařízení.

Kontaktujte nás nyní!

Vlastnosti materiálů DOTHERM odolných proti vysokým teplotám

 Teplota
použití
(°C)
Pevnost
v tlaku
(N/mm2)
Pevnost
v ohybu
(N/mm2)
Tepelná
vodivost
(W/mK)
Koeficient
tepelné
roztažnosti
(10-6 1/K)
Dielektrická
pevnost

(KV/3 mm)
Odolnost
proti plazivým proudům

Odolnost proti
elektrickému oblouku
VDE0303-71
(sekundy)

 trvalekrátkodoběpři 23 °Cpři 23 °C     
DOTHERM® 700700700120320,3768,7-> 370
DOTHERM® 10001000100035180,506,414,1CTI 600> 420
DOTHERM® 1100110011001670,17---
DOTHERM® 600 M6006004002300,261075CTI 500> 420
DOTHERM® 800 M8008003301700,261075CTI 525> 420
DOTEC® 2002002203301000,313---
DOTEC® 280280300150300,2820---
DOTEC® 35035040038200,124020--
DOTEC® 500 M500500310850,871186,1CTI 600> 245
DOTEC® 600600600220761,321049,5CTI 600> 345
DOTEC® 800870870276931,021556,7CTI 600> 300
DOTEC® 1000 S1000100070400,695,68,4-> 600
DOFLEX® MSP7001000--0,2-60--
DOFLEX® CM 3010001100--0,1-69--

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních dílech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení