Zu den Hauptinhalten springen

Řada DOTEC obsahuje naše špičkové materiály, které jsou vhodné pro nejrůznější oblasti použití.

Kontaktujte nás nyní!

Materiál - Dotec

Naše materiálová řada DOTEC nabízí v závislosti na zvoleném materiálu následující vlastnosti:

  • dobrá mechanická pevnost

  • velmi dobrá rozměrová stabilita (quasi-izotropní materiály)

  • dobrá teplotní stabilita

  • nízká tepelná vodivost

  • dobrá elektroizolační vlastnost

  • chemická odolnost

  • vhodné pro čisté prostory (slídový materiál vázaný ve skle)

Pro nalezení vhodného materiálu pro Vaše aplikace si nejprve předem vyjasníme podmínky použití a na základě toho navrhneme vhodný materiál pro Vaši aplikaci.

Špičkové materiály

Vlastnosti materiálů DOTEC

  Teplota
použití
(°C)
Pevnost
v tlaku
(N/mm2)
Pevnost
v ohybu
(N/mm2)
Tepelná
vodivost
(W/mK)
Koeficient
tepelné
roztažnosti
(10-6 1/K)
Dielektrická
pevnost

(KV/3 mm)
Odolnost proti
plazivým proudům

Odolnost proti
elektrickému oblouku
VDE0303-71
(sekundy)

  trvale krátkodobě při 23 °C při 23 °C          
DOTHERM® 700 700 700 120 32 0,37 6 8,7 - > 370
DOTHERM® 1000 1000 1000 35 18 0,50 6,4 14,1 CTI 600 > 420
DOTHERM® 1100 1100 1100 16 7 0,1 7 - - -
DOTHERM® 600 M 600 600 400 230 0,26 10 75 CTI 500 > 420
DOTHERM® 800 M 800 800 330 170 0,26 10 75 CTI 525 > 420
DOTEC® 200 200 220 330 100 0,3 13 - - -
DOTEC® 280 280 300 150 30 0,28 20 - - -
DOTEC® 350 350 400 38 20 0,12 40 20 - -
DOTEC® 500 M 500 500 310 85 0,87 11 86,1 CTI 600 > 245
DOTEC® 600 600 600 220 76 1,32 10 49,5 CTI 600 > 345
DOFLEX® MSP 700 1000 - - 0,2 - 60 - -
DOFLEX® CM 30 1000 1100 - - 0,1 - 69 - -

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení