Zu den Hauptinhalten springen

DOGLIDE je název řady spojující naše kluzné materiály a materiály odolné proti opotřebení pro průmyslové aplikace. Zvláštní důraz je u materiálů DOGLIDE kladen na velmi dobré třecí a kluzné vlastnosti, vysokou odolnost proti opotřebení (u polyimidu jako pojiva) a vysokou teplotní stabilitu.

Díky přidání grafitů do některých systémů je možné použít materiál tam, kde je nutné klouzání bez přidání tuků nebo olejů.

Kontaktujte nás nyní!

Kluzné materiály a materiály odolné proti opotřebení

Vlastnosti materiálů DOGLIDE

  Teplota
použití
(°C)
Pevnost
v tlaku
(N/mm2)
Pevnost
v ohybu
(N/mm2)
Tepelná
vodivost
(W/mK)
Koeficient
tepelné
roztažnosti
(10-6 1/K)
Dielektrická
pevnost

(KV/3 mm)
Součinitel tření

Odolnost proti
olejům a tuku

  trvalá krátkodobá při 23 °C při 23 °C          
DOGLIDE® 140 120 140 200 125 0,25 30 15 μ = 0,11 odolné
DOGLIDE® DBG 180 160 180 195 75 0,35 30 15 μ = 0,23 odolné
DOGLIDE® DBG 260 200 220 90 40 0,45 15 - μ = 0,14 odolné
DOGLIDE® 350 280 450 600 105 0,204 62 87 μ = 0,65 odolné
DOGLIDE® 350 G 280 450 350 80 0,304 40 21 μ = 0,28 odolné
DOGLIDE® GA 450 450 450 90 45 90 2,9 - μ = 0,15 odolné
DOGLIDE® GA 600 600 125 55 50 4 - μ = 0,1 odolné

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení