Zu den Hauptinhalten springen

DOGLIDE je název řady spojující naše kluzné materiály a materiály odolné proti opotřebení pro průmyslové aplikace. Zvláštní důraz je u materiálů DOGLIDE kladen na velmi dobré třecí a kluzné vlastnosti, vysokou odolnost proti opotřebení (u polyimidu jako pojiva) a vysokou teplotní stabilitu.

Díky přidání grafitů do některých systémů je možné použít materiál tam, kde je nutné klouzání bez přidání tuků nebo olejů.

Kontaktujte nás nyní!

Kluzné materiály a materiály odolné proti opotřebení

Vlastnosti materiálů DOGLIDE

 Teplota
použití
(°C)
Pevnost
v tlaku
(N/mm2)
Pevnost
v ohybu
(N/mm2)
Tepelná
vodivost
(W/mK)
Koeficient
tepelné
roztažnosti
(10-6 1/K)
Dielektrická
pevnost

(KV/3 mm)
Součinitel tření

Odolnost proti
olejům a tuku

 trvalákrátkodobápři 23 °Cpři 23 °C     
DOGLIDE® 1401201402001250,253015μ = 0,11odolné
DOGLIDE® DBG 180160180195750,353015μ = 0,23odolné
DOGLIDE® DBG 26020022090400,4515-μ = 0,14odolné
DOGLIDE® 3502804506001050,2046287μ = 0,65odolné
DOGLIDE® 350 G280450350800,3044021μ = 0,28odolné
DOGLIDE® GA 4504504509045902,9-μ = 0,15odolné
DOGLIDE® GA60060012555504-μ = 0,1odolné

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení