Zu den Hauptinhalten springen

DOGLAS označuje výběr duroplastických materiálů vyztužených skleněnými vlákny (zkráceně: GFK), které díky kombinaci nejrůznějších pryskyřičných systémů (např. polyesterových, epoxidových a dalších) s různými příměsemi (skleněná vlákna, rovingová vlákna a rohože) suverénně zvládnou rozmanité požadavky v dnešních průmyslových podnicích.

Materiál DOGLAS se používá zejména v obecném strojírenství, jsou-li vyžadovány náročné součásti. Vyrábíme pro Vás vhodné materiály, které umožňují všestranné použití v teplotních rozsazích až do 300 °C.

Jednotlivé složky materiálů DOGLAS jsou zvoleny a vzájemně zkombinovány, tak aby bylo dosaženo následujících vlastností:

  • vysoká mechanická pevnost

  • velmi dobrá rozměrová stabilita

  • teplotní stabilita až do 300 °C

  • nízká tepelná vodivost

  • dobrá elektroizolační schopnost

  • chemická odolnost

  • nízká absorpce vody

Kontaktujte nás nyní!

Materiál - Doglas

Materiály Doglas

DOGLAS 200 LC je kompozitní materiál ze skleněných vláken vázaných pryskyřicí s mimořádně nízkou tepelnou vodivostí. Teplota použití se pohybuje kolem 200 °C, jeho tepelná vodivost činí 0,13 W/mK.

DOGLAS 220 M je kompozitní materiál ze skleněných vláken vázaných pryskyřicí. Teplota použití se pohybuje kolem 220 °C, jeho tepelná vodivost činí 0,22 W/mK.

DOGLAS 230 je vrstvený materiál ze skleněných vláken vázaných pryskyřicí. Teplota použití se pohybuje kolem 230 °C, jeho tepelná vodivost činí 0,23 W/mK.

DOGLAS 250 M je kompozitní materiál ze skleněných vláken vázaných pryskyřicí. Je trvale teplotně stabilní až do 250 °C a má tepelnou vodivost 0,23 W/mK. Kromě toho se vyznačuje velmi dobrými elektroizolačními vlastnostmi. Odolnost proti plazivým proudům je CTI 600.

Technické plasty

Vlastnosti materiálu DOGLAS & DOTEX

  Teplota
použití
(°C)
Pevnost
v tlaku
(N/mm2)
Pevnost
v ohybu
(N/mm2)
Tepelná
vodivost
(W/mK)
Koeficient
teplotní
roztažnosti
(10-6 I/K)
Dielektrická
pevnost

(KV/3 mm)
Odolnost proti plazivým
proudům
Hořlavost
UL94
  trvalá krátkodobá při 23 °C při 23 °C          
DOTEX® 110 110 110 320 100 0,2 30 1,5 CTI 100 -
DOTEX® 120 120 120 300 135 0,2 30 10 CTI 100 -
DOGLAS® 155 155 210 250 130 0,3 22 36 CTI 600 V0
DOGLAS® 180 E 155 180 350 340 0,3 15 30 CTI 180 -
DOGLAS® 180 G 180 210 600 450 0,3 15 30 CTI 350 -
DOGLAS® 180 H 180 180 645 480 0,3 15 60 CTI 225 -
DOGLAS® 220 M 220 230 500 350 0,22 10 39 CTI 150 -
DOGLAS® 230 R 230 250 700 720 0,23 13 39 CTI 500 V0
DOGLAS® 230 230 250 450 450 0,23 13 30 CTI 200 -
DOGLAS® 240 240 250 400 120 0,3 15 15 CTI 450 V0
DOGLAS® 250 G 250 260 570 400 0,23 20 30 CTI 350 -
DOGLAS® 250 M 250 260 600 350 0,23 15 39 CTI 600 V0
DOGLAS® 250 HQ 250 260 660 780 0,23 12 39 CTI 500 -
DOGLAS® 280 300 320 500 250 0,3 10 20 CTI 600 V0

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení