Zu den Hauptinhalten springen

Cerazur® označuje naši vysoce výkonnou keramiku z částečně stabilizovaného oxidu zirkoničitého.

Vysoce výkonná keramika Cerazur je moderní, nekovový materiál, který byl vyvinut společností DOCERAM. Komponenty a součásti z tohoto vysoce výkonného materiálu zajišťují procesní bezpečnost a kvalitu v řadě průmyslových aplikací: od strojírenství přes svařovací techniku až po zpracování plechu.

Při použití v technických aplikacích nabízí Cerazur® velmi široké možnosti, jak dodat postupům a procesům stabilitu, trvanlivost, a tím také bezpečnost.

Vzhledem k vysoké pevnosti v ohybu a tvrdosti se tento materiál výborně hodí pro aplikace s vysokým mechanickým zatížením. Cerazur® zde nabízí řešení, u kterého tvrdé kovy narážejí na své hranice.

Oblast použití modré, vysoce výkonné keramiky sahá od upínacích čepů přes polohovací čepy až po komplexní geometrie, např. zkušební zástrčky.

Kontaktujte nás nyní!

Materiál - Cerazur

Vlastnosti materiálu Cerazur nabízejí:

  • Vysoká odolnost proti opotřebení

  • Vysoká teplotní stabilita

  • Elektrická a magnetická neutrálnost

  • Frekvenční neutrálnost

  • Odolnost proti navaření materiálu za studena

  • Chemická inertnost

Přehled materiálů pro vysoce výkonnou keramiku

Označení materiálu DOCERAM
Typ materiálu DOCERAM
Jednotka A-132 A-141 Z-141 Cerazur Volcera 141 EvoCera
Materiál
Material
- AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZ ZrO2 Y-PSZ Si3N4 -
Barva
Colour
- slonová kost
ivory
světle růžová
pink
bílá
white
modrá
blue
šedá, černá
grey, black
-
Hustota
Density
(g/cm3) 3,9 3,9 >6,04 6 3,2 5,9
Pevnost v ohybu
Flexural Strength
(MPa) 390 390 1200 1300 1000 400
Pevnost v tlaku
Compressive Strength
(MPa) 3900 3900 3000 3000 2500 3000
Modul elasticity
Modules of Elasticity
(GPa) 390 390 205 205 320 218
Lomová houževnatost
Fracture Toughness
(MPa√m) 5,2 5,2 8 12 6,4 -
Weibullův modul
Weibull Modules
- 12 12 12 25 14 50
Tvrdost podle Vickerse
Vickers Hardness
(HV 0,5) 2000 2000 1300 1150 1650 1047
Teplotní roztažnost
Thermal Expansion Coefficient
(10 -6K-1) 5,5-8,4 5,5-8,4 10 10 3,4 11,1
Tepelná vodivost
Thermal Conductivity
(W/mK) 28 28 <2 <2 22 3,55
Odolnost proti změnám teploty
Thermal Shock Resistance
(ΔT°C) 120 180 290 280 830 -
Maximální teplota použití
Maximum Use Temperature
(°C) 1700 1700 1000 1000 1200 -
Spec. odpor při 20 °C
Volume Resistivity at 20°C
(Ω cm) > 1017 > 1015 > 1010 > 1010 > 1011 -
Dielektrická pevnost
Dielectric Strength
(kV/mm) 22 30 - - 20 -

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení