Zu den Hauptinhalten springen

Přidržovače se při použití starají o zajištění polohy součástí. Obvykle je součást přidržována proti ploše nebo kontuře. V takové aplikaci je důležité, aby součást nebyla poškozena tlakem a přesto zůstala nehybně ve své poloze. V závislosti na aplikaci musí být přidržovače odolné proti extrémním teplotám, nemagnetické, odolné proti oděru nebo nevodivé. Zde se nabízí jak vysoce výkonné plasty, tak i vysoce výkonná keramika. U větších součástí se z příslušného vysoce výkonného materiálu vyrobí pouze namáhaná oblast a např. upevňovací oblast pro přišroubování ke stolu je z oceli.

Kontaktovat nyní     Přejít na mediatéku

Kompatibilní materiály