Zu den Hauptinhalten springen

Oxid zirkoničitý patří jako anorganický, nekovový materiál ke skupině oxidových keramik. Oxid zirkoničitý získává díky stabilizaci oxidem yttritým vynikající vlastnosti jako maximální pevnost a odolnost proti šíření prasklin. Díky velmi dobré leštitelnosti a nízkému tření v porovnání s oceli jsou součásti z oxidu zirkoničitého vhodné jako doraz nebo vedení. Materiál se vyznačuje mimořádně vysokou odolností vůči tepelným, chemickým a mechanickým vlivům.

Kvůli své vysoké pevnosti a vynikající rázové houževnatosi je považován za keramickou ocel.

Kontaktujte nás nyní!

Přehled materiálů pro vysoce výkonnou keramiku

Označení materiálu DOCERAM
Typ materiálu DOCERAM
JednotkaA-132A-141Z-141CerazurVolcera 141EvoCera
Materiál
Material
-AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZZrO2 Y-PSZSi3N4-
Barva
Colour
-slonová kost
ivory
světle růžová
pink
bílá
white
modrá
blue
šedá, černá
grey, black
-
Hustota
Density
(g/cm3)3,93,9>6,0463,25,9
Pevnost v ohybu
Flexural Strength
(MPa)390390120013001000400
Pevnost v tlaku
Compressive Strength
(MPa)390039003000300025003000
Modul elasticity
Modules of Elasticity
(GPa)390390205205320218
Lomová houževnatost
Fracture Toughness
(MPa√m)5,25,28126,4-
Weibullův modul
Weibull Modules
-121212251450
Tvrdost podle Vickerse
Vickers Hardness
(HV 0,5)200020001300115016501047
Teplotní roztažnost
Thermal Expansion Coefficient
(10 -6K-1)5,5-8,45,5-8,410103,411,1
Tepelná vodivost
Thermal Conductivity
(W/mK)2828<2<2223,55
Odolnost proti změnám teploty
Thermal Shock Resistance
(ΔT°C)120180290280830-
Maximální teplota použití
Maximum Use Temperature
(°C)17001700100010001200-
Spec. odpor při 20 °C
Volume Resistivity at 20°C
(Ω cm)> 1017> 1015> 1010> 1010> 1011-
Dielektrická pevnost
Dielectric Strength
(kV/mm)2230--20-

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení

Řešení - Dosedací čepy

Dosedací čepy

Dosedací čepy slouží k uchycení a určení polohy nástrojů a přípravků. Jejich výhoda spočívá v tom, že lze obrobek umístit do přesného bodu. Přesná dosedací plocha se snadno čistí a zamezuje znečištění mezery mezi obrobkem a dosedací plochou, které je…

Řešení - Upínací čepy

Upínací čepy

Při výrobě produktů jakéhokoliv druhu musejí být součásti, resp. komponenty, uchyceny a vyrovnány. V případě upínacích čepů DOCERAM se jedná o keramické součásti z materiálu Cerazur, jsou tedy odolné proti opotřebení, elektricky izolující a nedochází…

Aplikace - Povlakování

Povlakované součásti

Součásti opatřené nejrůznějším povlakem se v závislosti na druhu a materiálu povlaku vyznačují různými vlastnostmi. Řada povlaků slouží k prodloužení životnosti a také ke zlepšení chemické odolnosti součásti.

Řešení - CAD portál

CAD portál

Naše součásti z vysoce výkonné keramiky lze nakonfigurovat také online. Na našem CAD portálu jsou uloženy všechny varianty produktů –⁠ úprava se provádí snadno a rychle zadáním parametrů pro Váš proces svařování.

Řešení - Distanční pouzdra

Distanční pouzdra

Distanční pouzdra z vysoce výkonné keramiky se používají všude tam, kde je buď nutné vymezit vzdálenost mezi dvěma součástmi nebo kde je třeba přemostit určitou vzdálenost.

Řešení - Měření průtoku

Měření průtoku

Jednou z nejdůležitějších veličin v průmyslové měřicí technice je kromě teploty, tlaku a síly měření průtoku, které je jedním ze základních prvků automatizace procesů.

Řešení - Polohovací kolík

Polohovací čep

Polohovací čepy se používají pro kontrolované polohování součástí a plechových tvarovaných dílů s jemnou tolerancí.

Řešení - Zkušební zástrčky

Zkušební zástrčka

Zkušební zástrčky jsou sestavy z různých vysoce výkonných materiálů. Standardně se používají pro spolehlivou stoprocentní kontrolu elektroniky motorových vozidel u věhlasných výrobců automobilů.

Řešení - Ochrana snímačů

Ochrana snímače

Jako ochrana snímačů se používají například ochranné krytky, podložky nebo desky, které chrání snímač umístěný za nimi.

Řešení - Lisovníky

Lisovníky

Lisovníky musejí opakovaně v předem určené geometrii lisovat do plechu určitou konturu.

Řešení - Kotoučový nůž

Kotoučové nože

Plně keramické kotoučové nože mají již řadu let své místo v sériových výrobních zařízeních.

Řešení - Součásti odolné proti vakuu

Součásti odolné proti vakuu

Mnoho technických procesů, např. ve výrobě polovodičů, zdravotnické technice nebo kontrole materiálu, probíhá ve vakuu.

Řešení - Jehla ventilu

Jehla ventilu / sedlo ventilu

Úkolem ventilů je řídit nebo uzavírat průtok kapalin nebo plynů. Existují různé druhy, které se liší v závislosti na použití, druhu konstrukce a způsobu ovládání.

Řešení - Nosič výrobků

Nosič výrobků

Nosiče výrobků slouží k uchycení jiných produktů, např. desek plošných spojů. Často musí být elektricky izolující, odolné proti opotřebení a odolné proti změnám teploty, aby byla umožněna bezproblémová manipulace.

Řešení - Středicí kolík

Středicí kolík

Středicí kolíky se vyrábějí kompletně z keramiky a slouží k centrování matic na pleších.

Řešení - Válcový kolík

Válcový kolík

Keramické válcové kolíky –⁠ známé také jako lícované kolíky –⁠ jsou všestranně použitelné jako dorazy, ložiskové hřídele pro vratné kladky, jako uchycení desek plošných spojů nebo pro výrobu přípravků ve svařovací technice.

Zobrazit víceUkaž méně