Zu den Hauptinhalten springen

Oxid zirkoničitý patří jako anorganický, nekovový materiál ke skupině oxidových keramik. Oxid zirkoničitý získává díky stabilizaci oxidem yttritým vynikající vlastnosti jako maximální pevnost a odolnost proti šíření prasklin. Díky velmi dobré leštitelnosti a nízkému tření v porovnání s oceli jsou součásti z oxidu zirkoničitého vhodné jako doraz nebo vedení. Materiál se vyznačuje mimořádně vysokou odolností vůči tepelným, chemickým a mechanickým vlivům.

Kvůli své vysoké pevnosti a vynikající rázové houževnatosi je považován za keramickou ocel.

Kontaktujte nás nyní!

Přehled materiálů pro vysoce výkonnou keramiku

Označení materiálu DOCERAM
Typ materiálu DOCERAM
Jednotka A-132 A-141 Z-141 Cerazur Volcera 141 EvoCera
Materiál
Material
- AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZ ZrO2 Y-PSZ Si3N4 -
Barva
Colour
- slonová kost
ivory
světle růžová
pink
bílá
white
modrá
blue
šedá, černá
grey, black
-
Hustota
Density
(g/cm3) 3,9 3,9 >6,04 6 3,2 5,9
Pevnost v ohybu
Flexural Strength
(MPa) 390 390 1200 1300 1000 400
Pevnost v tlaku
Compressive Strength
(MPa) 3900 3900 3000 3000 2500 3000
Modul elasticity
Modules of Elasticity
(GPa) 390 390 205 205 320 218
Lomová houževnatost
Fracture Toughness
(MPa√m) 5,2 5,2 8 12 6,4 -
Weibullův modul
Weibull Modules
- 12 12 12 25 14 50
Tvrdost podle Vickerse
Vickers Hardness
(HV 0,5) 2000 2000 1300 1150 1650 1047
Teplotní roztažnost
Thermal Expansion Coefficient
(10 -6K-1) 5,5-8,4 5,5-8,4 10 10 3,4 11,1
Tepelná vodivost
Thermal Conductivity
(W/mK) 28 28 <2 <2 22 3,55
Odolnost proti změnám teploty
Thermal Shock Resistance
(ΔT°C) 120 180 290 280 830 -
Maximální teplota použití
Maximum Use Temperature
(°C) 1700 1700 1000 1000 1200 -
Spec. odpor při 20 °C
Volume Resistivity at 20°C
(Ω cm) > 1017 > 1015 > 1010 > 1010 > 1011 -
Dielektrická pevnost
Dielectric Strength
(kV/mm) 22 30 - - 20 -

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení