Zu den Hauptinhalten springen

Jako technická keramika si oxid hlinitý vydobyl pevné místo. Důvodem tohoto vývoje je stále větší miniaturizace součástí. Ta vyžaduje materiál s modifikovatelným profilem vlastností a zpracování. Profil vlastností oxidu hlinitého umožňuje jeho multifunkční využití. Oxid hlinitý je tak velmi tvrdý, mimořádně odolný proti opotřebení a proti korozi.

Oxid hlinitý je sloučenina kyslíku s hliníkem. Výchozí surovinou této látky je hliníková pryskyřice bauxit. Hydroxid sodný rozkládá tuto pryskyřici na hydroxid hlinitý. Kalcifikací a náročnými procesy mletí vzniká vysoce kvalitní, velmi čistý produkt AI2O3.

Oxid hlinitý používaný v našich produktech se vyznačuje dobrou odolností proti korozi a vysokou dielektrickou pevností, díky čemuž nachází uplatnění jako izolátor.

Kromě toho je oxid hlinitý velmi tvrdý a přitom odolný proti oděru a opotřebení. Ve srovnání s jinými keramikami tento materiál velmi dobře vede teplo.

Kontaktujte nás nyní!

Přehled materiálů pro vysoce výkonnou keramiku

Označení materiálu DOCERAM
Typ materiálu DOCERAM
JednotkaA-132A-141Z-141CerazurVolcera 141EvoCera
Materiál
Material
-AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZZrO2 Y-PSZSi3N4-
Barva
Colour
-slonová kost
ivory
světle růžová
pink
bílá
white
modrá
blue
šedá, černá
grey, black
-
Hustota
Density
(g/cm3)3,93,9>6,0463,25,9
Pevnost v ohybu
Flexural Strength
(MPa)390390120013001000400
Pevnost v tlaku
Compressive Strength
(MPa)390039003000300025003000
Modul elasticity
Modules of Elasticity
(GPa)390390205205320218
Lomová houževnatost
Fracture Toughness
(MPa√m)5,25,28126,4-
Weibullův modul
Weibull Modules
-121212251450
Tvrdost podle Vickerse
Vickers Hardness
(HV 0,5)200020001300115016501047
Teplotní roztažnost
Thermal Expansion Coefficient
(10 -6K-1)5,5-8,45,5-8,410103,411,1
Tepelná vodivost
Thermal Conductivity
(W/mK)2828<2<2223,55
Odolnost proti změnám teploty
Thermal Shock Resistance
(ΔT°C)120180290280830-
Maximální teplota použití
Maximum Use Temperature
(°C)17001700100010001200-
Spec. odpor při 20 °C
Volume Resistivity at 20°C
(Ω cm)> 1017> 1015> 1010> 1010> 1011-
Dielektrická pevnost
Dielectric Strength
(kV/mm)2230--20-

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení