Zu den Hauptinhalten springen

Cerazur® označuje naši vysoce výkonnou keramiku z částečně stabilizovaného oxidu zirkoničitého.

Vysoce výkonná keramika Cerazur je moderní, nekovový materiál, který byl vyvinut společností DOCERAM. Komponenty a součásti z tohoto vysoce výkonného materiálu zajišťují procesní bezpečnost a kvalitu v řadě průmyslových aplikací: od strojírenství přes svařovací techniku až po zpracování plechu.

Při použití v technických aplikacích nabízí Cerazur® velmi široké možnosti, jak dodat postupům a procesům stabilitu, trvanlivost, a tím také bezpečnost.

Vzhledem k vysoké pevnosti v ohybu a tvrdosti se tento materiál výborně hodí pro aplikace s vysokým mechanickým zatížením. Cerazur® zde nabízí řešení, u kterého tvrdé kovy narážejí na své hranice.

Oblast použití modré, vysoce výkonné keramiky sahá od upínacích čepů přes polohovací čepy až po komplexní geometrie, např. zkušební zástrčky.

Kontaktujte nás nyní!

Materiál - Cerazur

Vlastnosti materiálu Cerazur nabízejí:

  • Vysoká odolnost proti opotřebení

  • Vysoká teplotní stabilita

  • Elektrická a magnetická neutrálnost

  • Frekvenční neutrálnost

  • Odolnost proti navaření materiálu za studena

  • Chemická inertnost

Přehled materiálů pro vysoce výkonnou keramiku

Označení materiálu DOCERAM
Typ materiálu DOCERAM
JednotkaA-132A-141Z-141CerazurVolcera 141EvoCera
Materiál
Material
-AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZZrO2 Y-PSZSi3N4-
Barva
Colour
-slonová kost
ivory
světle růžová
pink
bílá
white
modrá
blue
šedá, černá
grey, black
-
Hustota
Density
(g/cm3)3,93,9>6,0463,25,9
Pevnost v ohybu
Flexural Strength
(MPa)390390120013001000400
Pevnost v tlaku
Compressive Strength
(MPa)390039003000300025003000
Modul elasticity
Modules of Elasticity
(GPa)390390205205320218
Lomová houževnatost
Fracture Toughness
(MPa√m)5,25,28126,4-
Weibullův modul
Weibull Modules
-121212251450
Tvrdost podle Vickerse
Vickers Hardness
(HV 0,5)200020001300115016501047
Teplotní roztažnost
Thermal Expansion Coefficient
(10 -6K-1)5,5-8,45,5-8,410103,411,1
Tepelná vodivost
Thermal Conductivity
(W/mK)2828<2<2223,55
Odolnost proti změnám teploty
Thermal Shock Resistance
(ΔT°C)120180290280830-
Maximální teplota použití
Maximum Use Temperature
(°C)17001700100010001200-
Spec. odpor při 20 °C
Volume Resistivity at 20°C
(Ω cm)> 1017> 1015> 1010> 1010> 1011-
Dielektrická pevnost
Dielectric Strength
(kV/mm)2230--20-

Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.

Příklady řešení